Sort by
Sort by

Ako vyvážené sú potraviny a nápoje od spoločnosti Nestlé?

Aký vplyv majú Nestlé výrobky na vyváženú stravu?

Súčasťou politiky Nestlé je prispievať k zdraviu, duševnej i telesnej pohode spotrebiteľov.

Nedostatočná výživa je závažným celosvetovým problémom, ktorý má mnoho príčin. Na jeho riešenie je toho potrebné urobiť ešte veľa. Veríme, že rozsah a dosah našej spoločnosti nám umožňuje k riešeniu zmysluplne prispievať a podporovať pozitívne zmeny.

Spoločnosť Nestlé pracuje na celosvetovom projekte, ktorého cieľom je aktualizácia stratégie výživy a zdravia. Na naše portfólio pozeráme komplexne. Chceme, aby naše produkty pomáhali plniť nutričné potreby a vyváženú stravu ľudí v rôznych fázach života.

Naše úsilie vychádza z celých desaťročí práce zameranej na zlepšenie nutričných hodnôt našich produktov. V posledných 20 rokoch sme v produktoch napríklad významne znížili obsah cukru a soli.

Pri zvažovaní budúcej stratégie výživy sa najprv zameriavame na to, ktoré výrobky môžeme posudzovať so systémami externého profilovania výživy. Systémy, ako sú hodnotenia Health Star Rating a Nutri-Score, sú v tomto ohľade užitočné a spotrebiteľovi pomáhajú prijímať informované rozhodnutia. Systémy však nepokrývajú všetky naše výrobky. Kategórie dojčenskej výživy, špeciálne zdravotnícke produkty či krmivo pre zvieratá sa riadia regulovanými výživovými normami. Veríme, že vyvážené stravovanie znamená nájsť rovnováhu medzi telesnou a duševnou pohodou a pôžitkom.

Čo robíme na zlepšenie výživových hodnôt vašich produktov?

Naše súčasné výrobky neustále reformulujeme, pridávame prísady ako celozrnnú múku, zvyšujeme obsah vlákniny a bielkovín. Zároveň sa snažíme znižovať obsah cukru, soli a nasýtených mastných kyselín. Už v roku 2016 sme z našich výrobkov odstránili transmastné kyseliny. Veľa našich výrobkov obstálo v súťaži Potravinárskej komory Slovenska.

Pracujeme na zjednodušení zloženia, aby sme spotrebiteľom uľahčili pochopenie obsahu potravín. Chceme, aby naši spotrebitelia ingrediencie vo výrobkoch poznali. Spotrebitelia sa tak pri výbere môžu lepšie rozhodnúť, ktorý produkt zvolia. V Nestlé sa taktiež snažíme rozširovať ponuku potravín a nápojov na rastlinnej báze.

Čo robí spoločnosť Nestlé na obmedzenie vlastných marketingových aktivít zameraných na deti, ktoré sa týkajú produktov s vysokým obsahom soli, cukru a tukov?

Spoločnosť Nestlé striktne dodržiava normy vzťahujúce sa na reklamu a marketingové aktivity zamerané na deti. Nestlé necieli reklamu na deti mladšie ako 6 rokov. V roku 2023 sme ešte posilnili naše Zásady marketingovej komunikácie cielenej na deti (PDF, 5MB). Zaviedli sme prísnejšie výživové kritériá pre potraviny a nápoje ponúkané na predaj deťom vo veku od 6 do 16 rokov. Dodržiavame tiež externé marketingové prísľuby, vrátane záväzkov Medzinárodnej aliancie pre potraviny a nápoje (IFBA), prísľub EÚ a záväzky na miestnej úrovni.

Čo robí spoločnosť Nestlé na boj s obezitou?

Obezita je vážnym globálnym problémom. Už viac ako desať rokov Nestlé prispieva k riešeniu tohto problému. Spolupracujeme s organizáciami verejného zdravia, vládami a ďalšími zúčastnenými stranami.

Snažíme sa inšpirovať ľudí k tomu, aby si vyberali vyváženú stravu a žili aktívnejšie. V roku 2020 sme prostredníctvom nášho programu Nestlé for Healthy Kids (Nestlé pre zdravie detí) oslovili viac ako 33 miliónov detí, konkrétne na Slovensku vyše 30 tisíc žiakov základných škôl.

Ako sú produkty spoločnosti Nestlé klasifikované v rámci systémov externého profilovania výživy?

Systém hodnotenia Nutri-Score je užitočný, pretože spotrebiteľom umožňuje robiť informované rozhodnutia tým, že zistí, ktoré možnosti sú v danej kategórii produktov nutrične najvyváženejšie. V našej spoločnosti sme zahájili cestu zmien zloženia produktov už pred viac ako 20 rokmi, a to prostredníctvom znižovania obsahu cukru, soli a nasýtených mastných kyselín v potravinách. Smer našej cesty sa nezmenil a je jasný: budeme aj naďalej robiť naše portfólio chutnejším a pestrejším.

Späť na začiatok