Sort by
Sort by

Jak vyvážené jsou potraviny a nápoje od společnosti Nestlé?

Jaký vliv mají Nestlé výrobky na vyváženou stravu?

Součástí politiky Nestlé je přispívat ke zdraví, duševní i tělesné pohodě spotřebitelů.

Nedostatečná výživa je závažným celosvětovým problémem, který má mnoho příčin. K jeho řešení je toho potřeba udělat ještě mnoho. Věříme, že rozsah a dosah naší společnosti nám umožňuje k řešení smysluplně přispívat a podporovat pozitivní změny.

Společnost Nestlé pracuje na celosvětovém projektu, jehož cílem je aktualizace strategie výživy a zdraví. Na naše portfolio pohlížíme komplexně. Chceme, aby naše produkty pomáhaly plnit nutriční potřeby a vyváženou stravu lidí v různých fázích života.

Naše úsilí vychází z celých desetiletí práce zaměřené na zlepšení nutričních hodnot našich produktů. V posledních 20 letech jsme v produktech například významně snížili obsah cukru a soli.

Při zvažování budoucí strategie výživy se nejprve zaměřujeme na to, které výrobky můžeme posuzovat se systémy externího profilování výživy. Systémy, jako jsou hodnocení Health Star Rating a Nutri-Score, jsou v tomto ohledu užitečné a spotřebiteli pomáhají činit informovaná rozhodnutí. Systémy však nepokrývají všechny naše výrobky. Kategorie kojenecké výživy, speciální zdravotnické produkty či krmivo pro zvířata se řídí regulovanými výživovými normami. Věříme, že vyvážené stravování znamená najít rovnováhu mezi tělesnou a duševní pohodou a požitkem.

Co děláme pro zlepšení výživových hodnot vašich produktů?

Naše stávající výrobky neustále reformulujeme, přidáváme přísady jako celozrnnou mouku, zvyšujeme obsah vlákniny a bílkovin. Zároveň se snažíme snižovat obsah cukru, soli a nasycených mastných kyselin. Již v roce 2016 jsme z našich výrobků odstranili transmastné kyseliny. Spoustu našich výrobků obstálo v soutěži české Potravinářské komory „O nejlepší potravinářský inovativní výrobek” a dostalo ocenění Reformulace roku (Fitness Honey Almond, Cheerios Oat, JOJO Medvídci -30 % cukru).

Pracujeme na zjednodušení složení, abychom spotřebitelům usnadnili pochopení obsahu potravin. Chceme, aby naši spotřebitelé ingredience ve výrobcích znali. Spotřebitelé se tak při výběru mohou lépe rozhodnout, který produkt zvolí. V Nestlé se také snažíme rozšiřovat nabídku potravin a nápojů na rostlinné bázi.

Co dělá společnost Nestlé pro omezení vlastních marketingových aktivit zaměřených na děti, které se týkají produktů s vysokým obsahem soli, cukru a tuků?

Společnost Nestlé striktně dodržuje normy vztahující se na reklamu a marketingové aktivity zaměřené na děti. Nestlé necílí reklamu na děti mladší 6 let. V roce 2023 jsme ještě posílili naše Zásady marketingové komunikace cílené na děti (PDF, 5MB). Zavedli jsme přísnější výživová kritéria pro potraviny a nápoje nabízené k prodeji dětem ve věku od 6 do 16 let. Dodržujeme také externí marketingové přísliby, včetně závazků Mezinárodní aliance pro potraviny a nápoje (IFBA), příslib EU a závazky na místní úrovni.

Co dělá společnost Nestlé pro boj s obezitou?

Obezita je vážným globálním problémem. Již více než deset let Nestlé přispívá k řešení tohoto problému. Spolupracujeme s organizacemi veřejného zdraví, vládami a dalšími zúčastněnými stranami.

Snažíme se inspirovat lidi k tomu, aby si vybírali vyváženou stravu a žili aktivněji. V roce 2020 jsme prostřednictvím našeho programu Nestlé for Healthy Kids (Nestlé pro zdraví dětí) oslovili více než 33 miliónů dětí, konkrétně v Česku přes 136 tisíc žáků základních škol.

Jak jsou produkty společnosti Nestlé klasifikovány v rámci systémů externího profilování výživy?

Systém hodnocení Nutri-Score je užitečný, protože spotřebitelům umožňuje činit informovaná rozhodnutí tím, že zjistí, které možnosti jsou v dané kategorii produktů nutričně nejvyváženější. V naší společnosti jsme zahájili cestu změn složení produktů již před více než 20 lety, a to prostřednictvím snižování obsahu cukru, soli a nasycených mastných kyselin v potravinách. Směr naší cesty se nezměnil a je jasný: budeme i nadále činit naše portfolio chutnějším a pestřejším.

Zpět na začátek