Sort by
Sort by

Nestlé podporí rozvoj trhu s recyklovanými plastmi na potravinárske účely a zriaďuje fond na podporu inovácií obalov

Nestlé podpoří rozvoj trhu s recyklovanými plasty
Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Spoločnosť Nestlé zainvestuje 2 miliardy švajčiarskych frankov (1,86 mld. eur) do rozšírenia využívania recyklovaných plastov na potravinárske účely a do vývoja nových udržateľných obalových riešení.

V nadväznosti na záväzok z roku 2018, kedy Nestlé oznámilo, že do roku 2025 prejde výhradne na recyklovateľné a znovu použiteľné obaly, spoločnosť tiež zníži používanie plastov z primárnej suroviny o jednu tretinu. Spolu s ďalšími subjektmi súčasne podporí rozvoj obehovej ekonomiky a pomôže čistiť oceány, jazerá a rieky od plastového odpadu.

Kvalita a bezpečnosť potravín sú prvoradé a balenie zohráva kľúčovú úlohu pri ich zabezpečovaní. Väčšina recyklovaných plastov dnes nie je vhodná na balenie potravín a ponuka recyklovaných plastov na potravinárske účely je nedostatočná. V snahe podporiť rozvoj trhu s recyklovanými plastmi sa Nestlé zaväzuje nakúpiť až 2 milióny ton recyklovaných plastov vhodných na balenie potravín a dotovať ich výrobu sumou 1,4 mld. eur do roku 2025. Cieľom je, aby sa výroba týchto plastov stala rentabilnou.

Inovácie v oblasti balenia výrobkov, vývoj nových materiálov, schém na opakované použitie obalov a možností recyklácie sú nevyhnutné na dosiahnutie vízie bezodpadovej budúcnosti. Popri vlastnom výskume v Nestlé inštitúte pre vývoj obalov vyčlení spoločnosť Nestlé 230 miliónov eur na financovanie fondu pre udržateľné obaly, ktorého cieľom bude podporiť start-upy venujúce sa vyššie uvedeným aktivitám.

Obe iniciatívy podporia úsilie spoločnosti Nestlé, aby boli jej obaly recyklovateľné alebo opätovne použiteľné a zároveň pomôžu naplniť záväzok nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050. Nestlé bude o ďalších krokoch a výsledkoch pravidelne a otvorene informovať verejnosť.

„Žiadny plast by nemal skončiť na skládke alebo ako odpad,“ hovorí Mark Schneider, generálny riaditeľ Nestlé. „Dosiahnutie bezpečnosti recyklovaných plastov na balenie potravín je pre náš priemysel obrovskou výzvou. Preto popri znižovaní spotreby plastov a zbere odpadu chceme tiež zvyšovať podiel opakovane recyklovateľných plastov. Iniciujeme kroky na vytvorenie väčšieho trhu s recyklovanými plastmi na potravinárske účely a podporíme inovácie v obalovom priemysle. Vítame všetkých, ktorí sa k nám chcú na tejto ceste pripojiť.“

„Teší nás, že sa spoločnosť Nestlé zaviazala investovať 2 miliardy švajčiarskych frankov do rozvoja obehovej ekonomiky pre plasty a zároveň plánuje do roku 2025 znížiť používanie plastu z primárnej suroviny na obaly svojich výrobkov o jednu tretinu. Odstránením plastov, ktoré nepotrebujeme, vývojom nových materiálov a schém opakovane použiteľných obalov, ako aj recykláciou plastov, ktoré potrebujeme, vrátane potravinárskych, môžeme vytvoriť systém, v ktorom sa z plastu nikdy nestane odpad. Splnenie záväzkov, ku ktorý sa dnes Nestlé prihlásilo, významne prispeje k naplneniu tejto vízie,“ hovorí Andrew Morlet, generálny riaditeľ Ellen MacArthur Foundation.


Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o.
+421 905 913 264, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok