Sort by
Sort by

Nescafé využíva silu kávy na zlepšenie životov ľudí po celom svete

Nescafé využíva silu kávy na zlepšenie životov ľudí po celom svete

Nescafé je jednou z najpopulárnejších značiek kávy na svete. Každá siedma vypitá šálka obľúbeného nápoja sa spája s touto ikonickou značkou. Málokto však vie, že pestovanie kávy sprevádza množstvo neistôt. Týkajú sa predovšetkým príjmov farmárov a zdravia ich plodín. Z tohto dôvodu Nestlé pred desiatimi rokmi začalo realizovať ambiciózny Nescafé plán, ktorého cieľom bolo zlepšenie života farmárov pestujúcich kávu. Od jeho vzniku do neho Nestlé investovalo 350 miliónov švajčiarskych frankov (325 mil. eur).

Dnes môžeme povedať, že Nescafé plán pomohol zvýšiť príjmy poľnohospodárov, obmedziť negatívny dopad kávových fariem a tovární na životné prostredie a zvýšiť životné podmienky farmárskym komunitám v mnohých krajinách, napr. v Brazílii, Kolumbii, Pobreží Slonoviny, Keňi, Mexiku, Filipínach alebo Vietname. S ohľadom na dosiahnuté úspechy v minulých desiatich rokoch plánuje spoločnosť v programe pokračovať a zároveň zintenzívniť aktivity v oblasti udržateľného získavania kávy.

Philipp Navratil, viceprezident a riaditeľ stratégie pre kategóriu nápojov Nestlé, povedal: "Spolu s našimi partnermi a 230 agronómami Nescafé sme zlepšili nielen efektivitu, ale aj poľnohospodárske metódy na farmách, čo farmárom umožnilo predávať kávu pestovanú udržateľným spôsobom za prémiovú cenu. Ďalej sme diverzifikovali zdroje ich príjmov, aby sme znížili ich závislosť na monokultúrach. Tu však nekončíme. V nasledujúcom období sa zameriame na ďalšie zlepšovanie sociálnych podmienok na kávových farmách. Zvýšime tiež naše úsilie v oblasti dodržiavania pracovných práv, ochrany detí a zlepšenia postavenia mládeže a žien.”

Do roku 2025 plánuje značka Nescafé dokončiť prechod na 100% udržateľnú a zodpovedne získavanú kávu, ktorej pôvod bude transparentne dohľadateľný až ku skupinám poľnohospodárov. Overenie a certifikáciu kávy zabezpečia nezávislé organizácie.

Nescafé plánuje znížiť a odstrániť emisie CO2 vznikajúce pri pestovaní kávy a následnom spracovaní a výrobnom procese. Značka bude používať iba recyklovateľné obaly. Tieto konkrétne kroky sú súčasťou plánov Nestlé naplniť záväzok plnej recyklovateľnosti všetkých obalov do roku 2025 a dosiahnuť nulové čisté emisie do roku 2050.

Aktivity na zlepšenie života farmárov v regiónoch produkujúcich kávu po celom svete hodnotí Rainforest Alliance, ktorá je partnerom Nescafé. Organizácia pravidelne vyhodnocuje využívanie osvedčených postupov na farmách a vývoj súvisiacich ukazovateľov, akým je napríklad produktivita.

"Naše partnerstvo so spoločnosťou Nestlé v rámci Nescafé pláne má za cieľ zlepšenie a optimalizáciu pestovania kávy. Nestlé a Rainforest Alliance spolupracujú na školeniach farmárov, monitoringu a hodnotení výsledkov. Sme radi, že môžeme byť v tomto programe partnerom Nestlé," povedal Alex Morgan, riaditeľ pre hlavné trhy Rainforest Alliance.

Realizáciou Nescafé plánu od roku 2010 dosiahlo Nestlé tieto výsledky:

  • V súčasnosti je 75 % kávy pre výrobky Nescafé získavané zodpovedným spôsobom. Len v roku 2020 značka Nescafé nakúpila viac než 649 000 ton kávy, ktorá bola získaná zodpovedne, čo predstavuje najväčší objem od jediného nákupcu kávy;
  • Distribuovali sme 235 miliónov vysoko výnosných kávových sadeníc odolných voči chorobám, čo prekročilo pôvodný cieľ 220 miliónov. To prispelo k renovácii takmer 120 000 hektárov kávových fariem po celom svete;
  • Vyvinuli a uviedli sme na trh 15 nových odrôd kávy Arabica a Robusta v Mexiku, Kolumbii, Ekvádore, Filipínach a Thajsku. Tieto odrody majú vyššiu výnosnosť, odolnosť a vynikajúcu kvalitu;
  • Uskutočnili sme viac ako 900 000 školení farmárov o správnych poľnohospodárskych metódach. Cieľom bolo optimalizovať produktivitu a náklady pestovania, zlepšiť kvalitu úrody a znížiť ekologickú stopu pomocou účinných zavlažovacích metód alebo techník prerezávania;
  • Zlepšili sme postavenie viac ako 10 000 žien a mladých farmárov prostredníctvom rozvojových programov a školení o ekonomickom plánovaní domácností;
  • Posilnili sme obchodné zručnosti viac ako 10 000 farmárov so zameraním na finančnú gramotnosť, výkazníctvo a podnikanie.

 

Do konca roka 2021 Nestlé zverejní nový a rozšírený Plán udržateľnosti Nescafé. Spoločnosť bude aj naďalej intenzívne pracovať na podpore robustnejšieho a udržateľnejšieho kávového sektora.

Stiahnite si správu: Our sustainable journey - Ten years of the Nescafé Plan (pdf, 4 Mb)