Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dobré hospodárske výsledky za r. 2019 umožnia Nestlé Slovensko ďalšiu expanziu

Späť na Tlačové Správy
Praha,
Jun 30, 2020

Zisk spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. v roku 2019 dosiahol 5,6 mil. eur. Dôvodom nižšieho zisku v roku 2019 sú najmä realizované zmeny súvisiace s investíciami do modernizácie výroby. Tržby narástli v porovnaní s rokom 2018 o 5,9% a dosiahli výšku 185,3 mil. eur. Firma si dlhodobo udržuje pozíciu lídra v potravinárskom sektore na Slovensku. Dobré hospodárske výsledky umožnili ďalšiu expanziu, rozvoj programov spoločenskej zodpovednosti a investície do ekologickej udržateľnosti.

„Nestlé pôsobí na Slovensku už skoro 30 rokov. Je významným výrobcom, dodávateľom i exportérom viac než 60 značiek potravinárskych výrobkov na Slovensku," hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko. „Tento rok očakávame ďalšie významné investície do nášho závodu v Prievidzi, ktoré definitívne potvrdia jeho strategické postavenie a prinesú nové rastové príležitosti pre našu spoločnosť. Sme radi, že môžeme pokračovať v tradícii výroby v regióne a nadviazať na jej dlhoročné korene."

Výroba a export

V roku 2019 vyrobilo Nestlé vo svojom závode v Prievidzi 19 559 ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov v hodnote približne 53,69 mil. eur. V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie dochucovacie zmesi (37 %), nasledovali bujóny s 35 % podielom na výrobe a dehydrované polievky (16 %). Približne 87% produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export. Z exportovaných výrobkov až 97,9 % smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín. Mimo Európskej únie podnik exportoval svoje výrobky predovšetkým do Švajčiarska.

V minulém roce pokračovala společnost ve zlepšování nutričních hodnot výrobků a výživových inovací. V oblasti cukrovinek se jednalo zejména o snižování cukru. Nestlé rovněž vstoupilo do kategorie funkčních tyčinek a uvedlo na trh Deli Protein s 20 % bílkovin. V roce 2019 také českým spotřebitelům nabídla nové značky pro vyvážený životní styl. Ořechové tyčinky YES! bez přidaného cukru a vegetariánské a veganské pokrmy Garden Gourmet na našem trhu vzbudily velký zájem. V kategorii kávy společnost rozšířila své silné portfolio o značku Starbucks. V rámci dehydratovaných výrobků pokračoval proces zjednodušování receptur a odstraňování spotřebiteli neznámých nebo špatně vnímaných složek. I v loňském roce získalo Nestlé ocenění Potravinářské komory ČR Reformulace roku, a to za výrobek Granko kakaové mléko.

Investície

Aj v uplynulom roku Nestlé pokračovalo v investíciách do svojho závodu v Prievidzi. Hlavné investície sa týkali automatizácie výroby a projektov energetickej efektívnosti. Závod Carpathia má vďaka významným investíciám veľký predpoklad stať sa strategickým podnikom skupiny EMENA (Európa, Blízky východ a severná Afrika) pre vývoj a výrobu dehydrovaných kulinárskych výrobkov. Dlhoročné expertné skúsenosti pri vyvíjaní nových receptúr a inovácií, jedinečné výrobné a technologické know-how a skúsený tím odborníkov ho predurčujú zaradiť sa medzi lídrov kulinárskej výroby skupiny Nestlé.

Ekológia

V oblasti ekologickej udržateľnosti podnikania pokračovalo Nestlé Slovensko v plnení cieľov znižovania spotreby vody, energie a emisií CO2. V období od roku 2010 do roku 2019 došlo v prievidzskom závode celkovo k zníženiu spotreby vody na tonu výroby o 43 % a energií o 15,7 %. Problematika recyklácie obalov a znižovanie množstva plastového odpadu zostáva prioritou, záväzok spoločnosti dosiahnuť recyklovateľnosť obalov na výrobkoch na slovenskom trhu do roku 2025 naďalej pretrváva. Nestlé plánuje vo svojich závodoch v Slovenskej a Českej republike ušetriť až 20 ton plastov ročne, a to predovšetkým úpravou obalových materiálov, ich zjednodušením a zmenšením a prechodom na mono-materiály.

tisk-nestle-pro-zdravi-deti.jpg

Nestlé pre zdravie detí

V rámci spoločenskej zodpovednosti realizuje Nestlé niekoľko projektov, z ktorých nosným je program Nestlé pre zdravie detí. Na Slovensku je realizovaný v rámci lokálneho projektu s názvom „Viem, čo zjem“. Cieľom programu je vzdelávanie žiakov zo základných škôl o vyváženom životnom štýle. V roku 2019 bola skompletizovaná digitalizácia všetkých výučbových materiálov, čo umožnilo školám realizovať projekt ako súčasť online výučby v čase pandémie. V uvedenom roku sa do projektu zapojilo ďalších 11 000 žiakov zo základných škôl z celého Slovenska. Vzdelávacie materiály k projektu sú dostupné na www.viemcozjem.sk. Okrem toho sa Nestlé systematicky zameriava aj na podporu športovo-pohybových aktivít detí a mládeže a environmentálnu výchovu v projektoch EKOROK a Pre vodu.


Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti,
+421 905 913 264, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk