Sort by
Sort by

Dobré hospodárske výsledky za r. 2019 umožnia Nestlé Slovensko ďalšiu expanziu

Späť na Tlačové Správy
Praha

Zisk spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. v roku 2019 dosiahol 5,6 mil. eur. Dôvodom nižšieho zisku v roku 2019 sú najmä realizované zmeny súvisiace s investíciami do modernizácie výroby. Tržby narástli v porovnaní s rokom 2018 o 5,9% a dosiahli výšku 185,3 mil. eur. Firma si dlhodobo udržuje pozíciu lídra v potravinárskom sektore na Slovensku. Dobré hospodárske výsledky umožnili ďalšiu expanziu, rozvoj programov spoločenskej zodpovednosti a investície do ekologickej udržateľnosti.

„Nestlé pôsobí na Slovensku už skoro 30 rokov. Je významným výrobcom, dodávateľom i exportérom viac než 60 značiek potravinárskych výrobkov na Slovensku," hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko. „Tento rok očakávame ďalšie významné investície do nášho závodu v Prievidzi, ktoré definitívne potvrdia jeho strategické postavenie a prinesú nové rastové príležitosti pre našu spoločnosť. Sme radi, že môžeme pokračovať v tradícii výroby v regióne a nadviazať na jej dlhoročné korene."

Výroba a export

V roku 2019 vyrobilo Nestlé vo svojom závode v Prievidzi 19 559 ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov v hodnote približne 53,69 mil. eur. V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie dochucovacie zmesi (37 %), nasledovali bujóny s 35 % podielom na výrobe a dehydrované polievky (16 %). Približne 87% produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export. Z exportovaných výrobkov až 97,9 % smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín. Mimo Európskej únie podnik exportoval svoje výrobky predovšetkým do Švajčiarska.

V minulém roce pokračovala společnost ve zlepšování nutričních hodnot výrobků a výživových inovací. V oblasti cukrovinek se jednalo zejména o snižování cukru. Nestlé rovněž vstoupilo do kategorie funkčních tyčinek a uvedlo na trh Deli Protein s 20 % bílkovin. V roce 2019 také českým spotřebitelům nabídla nové značky pro vyvážený životní styl. Ořechové tyčinky YES! bez přidaného cukru a vegetariánské a veganské pokrmy Garden Gourmet na našem trhu vzbudily velký zájem. V kategorii kávy společnost rozšířila své silné portfolio o značku Starbucks. V rámci dehydratovaných výrobků pokračoval proces zjednodušování receptur a odstraňování spotřebiteli neznámých nebo špatně vnímaných složek. I v loňském roce získalo Nestlé ocenění Potravinářské komory ČR Reformulace roku, a to za výrobek Granko kakaové mléko.

Investície

Aj v uplynulom roku Nestlé pokračovalo v investíciách do svojho závodu v Prievidzi. Hlavné investície sa týkali automatizácie výroby a projektov energetickej efektívnosti. Závod Carpathia má vďaka významným investíciám veľký predpoklad stať sa strategickým podnikom skupiny EMENA (Európa, Blízky východ a severná Afrika) pre vývoj a výrobu dehydrovaných kulinárskych výrobkov. Dlhoročné expertné skúsenosti pri vyvíjaní nových receptúr a inovácií, jedinečné výrobné a technologické know-how a skúsený tím odborníkov ho predurčujú zaradiť sa medzi lídrov kulinárskej výroby skupiny Nestlé.

Ekológia

V oblasti ekologickej udržateľnosti podnikania pokračovalo Nestlé Slovensko v plnení cieľov znižovania spotreby vody, energie a emisií CO2. V období od roku 2010 do roku 2019 došlo v prievidzskom závode celkovo k zníženiu spotreby vody na tonu výroby o 43 % a energií o 15,7 %. Problematika recyklácie obalov a znižovanie množstva plastového odpadu zostáva prioritou, záväzok spoločnosti dosiahnuť recyklovateľnosť obalov na výrobkoch na slovenskom trhu do roku 2025 naďalej pretrváva. Nestlé plánuje vo svojich závodoch v Slovenskej a Českej republike ušetriť až 20 ton plastov ročne, a to predovšetkým úpravou obalových materiálov, ich zjednodušením a zmenšením a prechodom na mono-materiály.

tisk-nestle-pro-zdravi-deti.jpg

Nestlé pre zdravie detí

V rámci spoločenskej zodpovednosti realizuje Nestlé niekoľko projektov, z ktorých nosným je program Nestlé pre zdravie detí. Na Slovensku je realizovaný v rámci lokálneho projektu s názvom „Viem, čo zjem“. Cieľom programu je vzdelávanie žiakov zo základných škôl o vyváženom životnom štýle. V roku 2019 bola skompletizovaná digitalizácia všetkých výučbových materiálov, čo umožnilo školám realizovať projekt ako súčasť online výučby v čase pandémie. V uvedenom roku sa do projektu zapojilo ďalších 11 000 žiakov zo základných škôl z celého Slovenska. Vzdelávacie materiály k projektu sú dostupné na www.viemcozjem.sk. Okrem toho sa Nestlé systematicky zameriava aj na podporu športovo-pohybových aktivít detí a mládeže a environmentálnu výchovu v projektoch EKOROK a Pre vodu.


Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti,
+421 905 913 264, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok