Sort by
Sort by

Čo robí Nestlé s obezitou?

Obezita predstavuje zložitý problém ovplyvnený množstvom spoločenských, ekonomických a environmentálnych faktorov. Ak sa máme  s týmto problémom verejného zdravia efektívne popasovať, musíme postupovať koordinovane naprieč sektormi. Sme presvedčení, že práve priemysel má v tomto boji kľúčovú úlohu.

Ako prvá potravinárska firma na svete sme vypracovali pravidlá na znižovanie obsahu tuku, cukru a soli v našich výrobkoch a i naďalej vyrábame výrobky, ktoré sú nielen chutnejšie ale hodia sa do vyváženého jedálnička.

Pracujeme na zaistení jasného značenia našich výrobkov, ktoré poskytuje všetky potrebné informácie a obmedzujeme naše marketingové aktivity zamerané na deti. Aktívne propagujeme zdravý životný štýl prostredníctvom vzdelávacích programov a komunikácie. Súčasťou našej politiky je úzko spolupracovať s národnými i medzinárodnými orgánmi verejného zdravia, aby sme pomohli znížiť výskyt obezity po celom svete.

Späť na začiatok