Sort by
Sort by

Verí váš predseda Peter Brabeck-Letmathe, že voda je ľudským právom?

Áno. Peter Brabeck-Letmathe rovnako ako my všetci v Nestlé zastáva názor, že voda je ľudským právom a že každý, kdekoľvek na svete, má právo na čistou, bezpečnú vodu na pitie a zaistenie základných hygienických potrieb.

Ale čo myslí tým, keď hovorí, že voda nie je „zadarmo“?

Pán Brabeck podporuje názor Organizácie spojených národov, že „na našej planéte je dostatok vody pre sedem miliárd ľudí, je však rozmiestnená nerovnomerne, plytvá sa ňou, je znečisťovaná a nezachádza sa s ňou udržateľným spôsobom.“

Podľa agentúry OSN pre vodu (UN Water) je nedostatkom vody ohrozený každý kontinent. Takmer 1,2 miliardy ľudí, teda takmer jedna pätina svetovej populácie, žije v oblastiach skutočného nedostatku vody a ďalších 500 miliónov ľudí sa tejto situácii blíži.

Pán Brabeck vždy zastával názor, že každý by mal mať bezplatne prístup k vode, ktorú potrebuje na pitie a základnú hygienu, a to kdekoľvek na svete.

Na druhú stranu sa pán Brabeck nedomnieva, že je spravodlivé, že viac než dve miliardy ľudí nemá ani obyčajný záchod a viac než jedna miliarda nemá prístup k zdroju pitnej vody, ktorý je vhodný, zatiaľ čo v iných častiach sveta ľudia využívať nadmerné množstvo tohto vzácneho a čím ďalej tým viac nedostatkového zdroja k nie nevyhnutným účelom , pričom by niesli náklady infraštruktúry, ktorá to umožňuje.

To všetko je iba PR. Nie je to náhodou tak, že ustúpil, pretože ho ľudia kritizovali online?

Nie. Pán Brabeck už veľa rokov stojí v popredí nášho priemyslu a upozorňuje na nebezpečenstvo nedostatku vody.

Pán Brabeck predsedá skupine „2030 Water Resources Group“, v rámci ktorej sa firmy, vlády i zástupcovia občianskej spoločnosti spoločne snažia nájsť praktické riešenia nedostatku vody.

Stojí tiež v čele vplyvnej iniciatívy Svetového ekonomického fóra zaoberajúceho sa vodou (World Economic Forum Water Initiative), v rámci ktorej partneri z verejného i súkromného sektora vyhľadávajú možnosti riešenia nedostatku vody a podporujú spoluprácu a dialóg kľúčových zainteresovaných subjektov.

Od roku 2012 píše blog o vode, na ktorom rozvíja debatu o dostupnosti vody po celom svete. Pravidelne tu píše o svojich snahách zaradiť nedostatok vody a prístupu k nej na agendu politikov a zasadzuje sa o prístup k bezpečne pitnej vode pre všetkých najneskôr do roku 2025.

Tak prečo organizujú niektoré skupiny petíciu proti Nestlé?

Ľudia používajú video interview, ktoré pán Brabeck natočil v roku 2005, aby ukázali, že sa domnieva, že by všetky zdroje vody mali byť privatizované. To jednoducho nie je pravda.

Pán Brabeck sa vždy zasadzoval o to, aby jednotlivci, priemysel, poľnohospodárstvo i vlády zachádzali s vodou efektívnejšie.

Späť na začiatok