Naše vize

BÝT NEJLEPŠÍ SPOLEČNOSTÍ V OBORU POTRAVIN A NÁPOJŮ S UZNÁVANÝM PŘEDNÍM POSTAVENÍM V OBLASTI VÝŽIVY, ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE.

Naše poslání

Uskutečňovat koncept Good Food, Good Life ("dobré potraviny pro dobrý život") tím, že našim spotřebitelům a zákazníkům poskytujeme potraviny a nápoje nejvyšší kvality. Vyvíjíme řešení, vycházející z výživy, zdraví a zdravého životního stylu a vždy se snažíme přidávat hodnotu tím, že:

  • Neustále inovujeme a renovujeme naše výrobky a zajištujeme jejich nejvyšší kvalitu.
  • Trvale používáme nejlepší postupy a procesy při úsilí o dokonalost v podnikání.
  • Plně využíváme potenciál našich značek a dosahujeme nejširší dostupnost našich výrobků.
  • Poskytujeme spolehlivé a včasné služby našim zákazníkům a uspokojujeme spotřebitelskou poptávku po nejlepších výživových vlastnostech našich výrobků.
  • Pečujeme o motivaci a profesionální růst našich zaměstnanců.
  • Podnikáme společensky odpovědným a udržitelným způsobem; dodržujeme nejpřísnější právní a průmyslové standardy v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.


Torben Emborg
generální ředitel