Sort by
Sort by

Vyvážený životný štýl a vy

Zaujíma nás, čo spotrebitelia chcú a reagujeme na ich požiadavky. Na základe ich preferencií priebežne inovujeme výrobky. Vychádzame tak v ústrety nielen očakávaniam z hľadiska chuťových vlastností, ale tiež moderným trendom v oblasti správnej výživy a súčasnému vedeckému poznaniu.

V roku 2010 sme zastrešili naše aktivity na podporu vyváženého životného štýlu projektom Plus pre Vás od Nestlé, ktorého ústredným bodom je internetový portál: www.plusprevas.sk.

Projekt Plus pre Vás od Nestlé:

  • je nástroj pre všestrannú a obojstrannú komunikáciu s verejnosťou
  • poskytuje spotrebiteľom údaje o nutričných výhodách našich výrobkov
  • prináša rady a tipy ohľadne vyváženého životného štýlu pre jednotlivcov i celej rodiny
  • ponúka rad užitočných aplikácií pre jednoduchšiu orientáciu vo svete výživy

S našimi spotrebiteľmi komunikujeme na facebookových stránkach www.facebook.com/PlusPreVas.sk.

Náš projekt neprináša iba užitočné informácie, zameriava sa tiež na podporu a motiváciu našich spotrebiteľov k pohybovým aktivitám. 

V roku 2015 sme podporili napr. akcie:

  • festival športu pre maminky „Maminy cup“
  • strollering „Závody kočiarikov v športovej chôdzi“
  • seriál bežeckých pretekovRunTour“ 
  • každoročnú akciu „Mesiac naplno od Nestlé“ umožňuje spotrebiteľom športovať celý mesiac zadarmo.

Medzi ďalšie aktivity patrí dôraz na prevenciu. Podporuje napr. vzdelávací program pre nutričných špecialistov alebo pri príležitosti Svetového dňa diabetu venujeme pozornosť osvete prevencie vzniku cukrovky.

Neváhajte a navštívte nás na www.plusprevas.sk, tešíme sa na vašu návštevu.