Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyvážený životný štýl a naši ľudia

Zamestnanci sú pre nás tým najdôležitejším, a preto v Nestlé dbáme na ich spokojnosť a kvalitné pracovné prostredie.

Okrem množstva zamestnaneckých výhod, možnosti plánovať a rozvíjať kariéru či využívať flexibilné pracovné podmienky (viac na www.karieravnestle.sk) sme vyvinuli i ucelený interný program zameraný na výživu, zdravie a zdravý životný štýl.

Tento program zahŕňa :

  • podporu pohybu – pravidelné športové aktivity, športové turnaje,
  • vzdelávanie – NQ školenie (nutričný kvocient) – školenie o základoch výživy, poradenstvo s nutričným terapeutom
  • podporu zdravia - pravidelné masáže, wellness dni – osveta, diagnostika poradenstva, kontrola správneho nastavenia pracovného prostredia, podpora darcov krvi

Za tieto aktivity sme získali niekoľko ocenení:

  • Súťaž „Top zodpovedná firma“: 2012 - 2. miesto v kategórii „Pracovisko budúcnosti“
  • Titul ministerstva zdravotníctva ČR „Podnik podporujúci zdravie“ (2006-2015)
  • Titul ministerstva zdravotníctva ČR „Podnik podporujúci zdravie“ (2015-2018)  

Krokovanie – podporujeme pohyb a tímovú zábavu

KrokováníOd roku 2013 organizujeme pre našich zamestnancov tímovú súťaž, Krokovanie2, zameranú na podporu fyzickej aktivity podľa preferencií každého jednotlivca. Zamestnanci všetky pohybové aktivity, ktoré podnikajú, zaznamenávajú do interaktívnej internetovej aplikácie. Zaznamenané aktivity (ako je chôdza, beh, bicyklovanie, jazda na in-line korčuliach a ďalšie) sa prepočítavajú na vydanú energiu a tímy tak medzi sebou súťažia, kto vydá viac energie.

rok počet účastníkov počet tímov celková vydaná energia (kcal)
2014 148 37 3 438 936
2015 208 52 5 146 560

V roku 2015 naši ľudia vydali v tejto súťaži energiu, ktorá by priemerne dospelej osobe vystačila po dobu siedmich rokov! Konkrétne na 2 573 dní.