Sort by
Sort by

Vyvážený životný štýl a deti

411xNHK_logo-sk-2016

Celosvetovo sa do programu Nestlé Healthy Kids v roku 2015 zapojilo viac ako 8 mil. detí z 84 krajín Afriky, Ázie, Európy a Ameriky. V súčasnosti na programe spolupracuje takmer 300 partnerov z rôznych oblastí, ako napr. miestnych vládnych organizácií, vedúcich univerzít, vedeckých inštitúcií a asociácií detskej výživy.

Program Nestlé Healthy Kids vznikol v roku 2009 a podporuje vzdelávanie detí v školách v oblasti výživy a zdravia.

Vo vzdelávacej časti projektu pripravujeme a ponúkame učiteľom základných škôl moderné pedagogické pomôcky podporujúce výučbu o správnom stravovaní. Zodpovedajú výživovým odporúčaniam Spoločnosti pre výživu, ktorá je odborným partnerom projektu. V školskom roku 2015/2016 sa do projektu v Českej republike a na Slovensku zapojilo 22 000 žiakov základných škôl. V aktuálnom školskom roku plánujeme osloviť s hravými workshopmi o správnej výžive a aktívnom životnom štýle ďalších viac ako 30 000 detí. Pre ne sme pripravili okrem iného napríklad aj jednoduchú hru propagujúcu vyššiu spotrebu zeleniny (viď ukážka).