Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mar 01, 2020

„Vyhrajte s NESCAFÉ® Classic rentu na 10 rokov!“

Súťaž prebieha v termíne od 1. 3. do 30. 6. 2020 v maloobchodnej sieti, veľkoobchodu či e-shopoch na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok www.sutaz.nescafe.sk.

banner_salary_806x389_SK.png

- Kúpte minimálne dva výrokby NESCAFÉ® CLASSIC 200 g alebo NESCAFÉ® CLASSIC CREMA 200 g (je možno aj ľubovoľná kombinácia) v súťažnom obale a uschovajte si pokladničný doklad.
- V období súťaže bežte na súťažné stránky www.sutaz.nescafe.sk a vložte kód zo súťažného obalu.
- Hrajte o mesačnú rentu vo výške 1 000 EUR mesačne počas 10 rokov.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Article Type