Sort by
Sort by

VYKOLEDUJ SI AŽ 4 000 €!

banner_OrionVelikonoce2022_806x389_sk_01.png

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ
- Súťaž prebieha v období od 01. 03. do 08. 05. 2022 vo všetkých predajniach (vr. e-shopov) výhradne na území Slovenskej republiky.
Kúpte ľubovoľnú kombináciu veľkonočných výrobkov ORION, LENTILKY, KitKat alebo JOJO aspoň za 1,99 € z rady Súťažných výrobkov LENTILKY, ORION, KitKat alebo JOJO a uschová si doklad o tomto súťažnom nákupe  (zoznam súťažných výrobkov viď ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE). 

Následne (opäť v Dobe konanie súťaže) zašle Technickému správcovi Súťaže súťažnú SMS správu v tvare ORIONVELKANOC(medzera)DÁTUM(medzera)ČAS na telefónne číslo +421 902 028 082. Príklad súťažná sms: ORIONVELKANOC 2402 1230.
(DÁTUM = dátum nákupu v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu v tvare HHMM, v prípade nákupu na faktúru sa miesto údaje ČAS uvádza posledná 4 číslice z čísla faktúry). 

Výhru získa celkom 111 výhercov. V Súťaži sú rozdelené tri druhy výher:
1x finančný obnos  v hodnote 4 000 €
10x finančný obnos v hodnote 100 €
100x finančný obnos v hodnote 40 €

Výhercovia v Súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
Každá 100. Súťažná SMS doručená Technickému správcovi bude výherná o finančný obnos 
v hodnote 40 €. Celkom je do Súťaže vložených maximálne 100 výhier.
Každá 1 001. Súťažná SMS doručená Technickému správcovi bude výherná o finančný obnos 
v hodnote 100 €. Celkom je do Súťaže vložených maximálne 10 výhier.
V poradí 1 111. Súťažná SMS doručená Technickému správcovi bude výherná o finančný obnos 
v hodnote 4 000 €. Celkom je do Súťaže vložená maximálne 1 výhra.

Každý oprávnený Výherca môže počas celej Súťaže získať iba jednu Výhru bez ohľadu na to, koľko Súťažných SMS poslal. 

SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny. 
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE