Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Súťaže

News List
26. 09. 2019
191001-SR-ORION-obrazok-new.png

SKRÁTENÁ PRAVIDLA
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny. 
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
02. 09. 2019
Maggi Sojová omáčka

Jednoducho - napíšte si o neho! Vyplňte formulár TU, zadajte adresu prevádzky, kde pracujete, a tam vám vzorku doručíme.
Neváhajte, akcia je limitovaná počtom tisíckami kusov!

Pre prvých 1000 záujemcov máme vzorku sójovej omáčky zadarmo! Skvelý produkt pre kuchárov, ktorí sa pohybujú na poli profesionálnej gastronómie a radi objavujú nové veci.

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike, okrem osôb podľa článku III. odseku 2 týchto Pravidiel, ktorá je v danom časovom období trvania akcie zamestnaná v reštaurácii, hoteli alebo inom gastro zariadenie vo verejnom a neverejnom sektore, a to na jednej z pracovných pozícií: Kuchár / ka, majiteľ / ka prevádzkové, šéfkuchár / ka, nákupca F & B manager. Je nutné, aby v prípade žiadosti zo strany usporiadateľa alebo organizátora bol účastník akcie schopný doložiť svoju pracovnú pozíciu v danej oblasti.

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
12. 08. 2019
190821-SR-Tesco-Granko-izba-obrazok.png

SKRÁTENÁ PRAVIDLA
Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny. 
Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely. Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.
12. 08. 2019
190812-SR-CPW-bicykel-obrazok.png

1. KÚPTE CEREÁLIE Nestlé CINI MINIS 500 g, CHOCAPIC 500 g, NESQUIK 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g so súťažným balením a uschovajte si doklad o kúpe.

2. ZAREGISTRUJTE sa do súťaže TU.

3. VYHRAJTE jeden z 30 poukazov v hodnote 300 EUR do siete predajní SPORTISIMO.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
ZOZNAM VÝHERCOV

Páči sa? Zdieľajte s priateľmi.