Sort by
Sort by

Závod Nestlé privíta študentov nového učebného odboru

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Prievidzský závod Nestlé otvorí svoje brány študentom nového učebného odboru

Prievidzským deťom sa otvoria nové možnosti štúdia a ďalšieho uplatnenia. Študenti Strednej odbornej školy v Prievidzi budú mať k dispozícii nový učebný odbor, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Nestlé. Praktická príprava študentov bude prebiehať vo výrobnom závode v Prievidzi. Úspešní absolventi trojročného štúdia budú  mať množstvo zaujímavých možností pracovného uplatnenia nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 25.6.2014 vznikne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi nový učebný odbor „Pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín“. Prví študenti sa budú môcť do nového učebného odboru prihlásiť v školskom roku 2015/2016.

Praktická príprava bude prebiehať v prievidzskom závode Nestlé na výrobu dehydrovaných kulinárskych výrobkov, ktoré spoločnosť dodáva na domáci a zahraničný trh pod značkami CARPATHIA a MAGGI.

Nový učebný odbor poskytne mladým v Trenčianskom kraji lepšie možnosti praktického uplatnenia, rozvoja schopností a zručností, ako aj príležitosť naštartovať svoju kariéru v najväčšej potravinárskej spoločnosti na Slovensku.

Vznik nového učebného odboru nie je jediným krokom spoločnosti Nestlé, ktorý podporuje mladú generáciu na Slovensku. V rámci trojročného programu Nestlé needs YOUth sa spoločnosť zaviazala, že  v Českej a Slovenskej republike príjme do svojich závodov a centrál 240 mladých ľudí do 30 rokov, súčasne umožní stáže a učňovskú prax pre 300 študentov, absolventov a učňov, tiež podporí mladých formou bezplatného Nestlé kariérneho poradenstva.

O spoločnosti Nestlé

Nestlé, medzinárodná potravinárska spoločnosť s centrálou vo Švajčiarsku, vstúpila do tuzemskej potravinárskej výroby ako strategický investor začiatkom 90. rokov 20. storočia. V Českej republike Nestlé vyrába v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkami ORION, MODRÉ Z NEBA, ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ, DELI, MARGOT, BON PARI, JOJO, LENTILKY. Na Slovensku vyrába Nestlé v závode PRIEVIDZA kulinárske výrobky pod značkami MAGGI a CARPATHIA. Nestlé uvádza na náš trh aj ďalšie značkové potraviny - tyčinky KIT KAT, rozpustnú kávu NESCAFÉ, dojčenskú, detskú aj klinickú výživu NESTLÉ, či potravu pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a DARLING. Rastúci záujem majú kávové kapsulové systémy ako NESCAFÉ DOLCE GUSTO a prémiový systém NESPRESSO. Raňajkové cereálie NESTLÉ ako FITNESS alebo GRANKO uvádza na trh spoločnosť Cereal Partners Slovak Republic, spoločný podnik Nestlé a General Mills.

Počet zamestnancov Nestlé v Česku dosahuje 2000 vrátane výrobných závodov v Olomouci a Holešove. Na Slovensku Nestlé zamestnáva 800 zamestnancov, z nich podstatnú časť zamestnáva závod Prievidza. Závody zamestnávajú širokú škálu profesií, spojených s vývojom, výrobou, logistikou a riadením výrobných procesov. Zamestnanci, spadajúci pod centrálu v Prahe, resp. Bratislave, zastupujú radu profesií, spojených s chodom modernej značkovej potravinárskej firmy – od obchodných zástupcov a špecialistov predaja a marketingu, cez odborníkov v oblasti technológie potravín a logistiky, až po špecialistov riadenia firemných procesov, informačných systémov a firemný manažment.


Viac informácii o programe pre mladých v SR: http://www.karieravnestle.cz/sk/

Kontakty:
Vratislav Janda
tlačový hovorca
[email protected]
tel: +420 2 6132 2976

Tlačová správa