Sort by
Sort by

Nestlé: uplatnenie pre 540 mladých zo SR a ČR

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nestlé proti nezamestnanosti mladých v Európe
3-ročný program 2014 – 2016 pre mladých do 30 rokov

Uplatnenie na Slovensku a v Česku nájde 540 absolventov, študentov a učňov

Spoločnosť Nestlé na Slovensku a v Česku v rámci 3-ročného programu prijme do svojich závodov a centrál 240 mladých ľudí do 30 rokov. Súčasne umožní stáže a učňovský výcvik 300 vysokoškolským študentom, mladým absolventom a učňom. Ďalej podporí zamestnateľnosť formou kariérneho poradenstva. Tréningové moduly pre 25 členné skupiny poradia s prípravou na pohovory, vyplnením životopisu, vyhľadávaním vhodných ponúk. Program Nestlé pre SR a ČR uviedol na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko.

Spustenie programu pre Slovensko a Česko sa konalo súbežne so slávnostným vyhlásením projektu Nestlé pre Európu, ktorý si dáva za cieľ do roku 2016 rôznymi formami ponúknuť v rámci celej EU až 20 000 nových pracovných miest pre mladých do 30 rokov. Nestlé bude naviac v súčinnosti s tisíckami svojich dodávateľov v celej Európe hľadať ďalšie možnosti uplatnenia v celom rade odborov: od výroby cez logistiku až po služby a informačné technológie. Celoeurópsky program „Nestlé needs YOUth“ („Nestlé potrebuje mládež – Vás“) predstavil 15.11. v Aténach Laurent Freixe, výkonný vicepre ident Nestlé pre Európu na stretnutí s gréckym ministrom práce Giannisom Vroutsisom. Iniciatívu v Aténach podporili Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie a mládež, a Herman Van Rompuy, prezident Európskej rady.

„Nezamestnanosť mládeže je celoeurópsky i tuzemský problém, ktorý nemôže riešiť sama ani EU, ani jednotlivé štáty. Podiel súkromného sektora má pre riešenie zásadný význam“, uviedol Martin Mittner. „Nestlé ako popredná značková potravinárska firma je už tradične pevnou súčasťou tuzemského potravinárskeho priemyslu. Špičkovú kvalitu výrobkov a našu konkurencieschopnosť zabezpečuje tím 2800 zamestnancov v Česku a na Slovensku – od výrobných robotníkov, technikov a majstrov, po vysokoškolsky vzdelaných špecialistov rôznych profesií. Naše 3 výrobné závody v Olomouci, Holešove a Prievidze a naši odborníci v pražskej a bratislavskej centrále tvoria pevnú základňu, o ktorej skúsenosti sa v našom projekte môžeme oprieť“, dodal.

Trojročný program Nestlé sa opiera o 4 piliere – o priamy nábor a absolventské programy, podporu skúseností a ručností prostredníctvom učňovských programov a tréningových stáží, program podpory amestnateľnosti formou kariérneho poradenstva, a naviac o spoluprácu s externými partnermi a ostatnými firmami. „Chceme sa zamerať ako na vysokoškolákov, tak aj na učňov. Náš pilotný program pre učňov v závode ZORA Olomouc, ktorý sme už rozbehli a prvých 12 absolventov v závode pracuje, v ďalších rokoch rozšírime a podľa tohto modelu vypracujeme podobný projekt v Holešove a v Prievidze“, dodal Mittner.

O spoločnosti Nestlé

Nestlé, medzinárodná potravinárska spoločnosť s centrálou vo Švajčiarsku, vstúpila do tuzemskej potravinárskej výroby ako strategický investor začiatkom 90. rokov 20. storočia. V Českej republike Nestlé vyrába v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkami ORION, MODRÉ Z NEBA, ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ, DELI, MARGOT, BON PARI, JOJO, LENTILKY. Na Slovensku vyrába Nestlé v závode PRIEVIDZA kulinárske výrobky pod značkami MAGGI a CARPATHIA. Nestlé uvádza na náš trh aj ďalšie značkové potraviny - tyčinky KIT KAT, rozpustnú kávu NESCAFÉ, dojčenskú, detskú aj klinickú výživu NESTLÉ, či potravu pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a DARLING. Rastúci záujem majú kávové kapsulové systémy ako NESCAFÉ DOLCE GUSTO a prémiový systém NESPRESSO. Raňajkové cereálie NESTLÉ ako FITNESS alebo GRANKO uvádza na trh spoločnosť Cereal Partners Slovak Republic, spoločný podnik Nestlé a General Mills.

Počet zamestnancov Nestlé v Česku dosahuje 2000 vrátane výrobných závodov v Olomouci a Holešove. Na Slovensku Nestlé zamestnáva 800 zamestnancov, z nich podstatnú časť zamestnáva závod Prievidza. Závody zamestnávajú širokú škálu profesií, spojených s vývojom, výrobou, logistikou a riadením výrobných procesov. Zamestnanci, spadajúci pod centrálu v Prahe, resp. Bratislave, zastupujú radu profesií, spojených s chodom modernej značkovej potravinárskej firmy – od obchodných zástupcov a špecialistov predaja a marketingu, cez odborníkov v oblasti technológie potravín a logistiky, až po špecialistov riadenia firemných procesov, informačných systémov a firemný manažment.

Informácie o celoeurópskej iniciatíve Nestlé: http://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/european-youth-employment-initiative

Kontakt pre médiá

SEESAME:
Tomáš Grečko
Senior Manager, Client Service
[email protected]
Tel.: +421 2 4342 2978
Nestlé:
Martin Walter
Corporate Affairs Manager
[email protected]
Tel: +420 261 322 976
   

Tlačová správa