Sort by
Sort by

Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti sa venuje i postaveniu žien

Späť na Tlačové Správy
Vevey,

Viac než jednému miliónu žien v Ázii a Afrike v poľnohospodárskych komunitách sa vďaka spolupráci s Nestlé podarilo zlepšiť svoje postavenie, uvádza nová Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti.

Vždy sme verili, že na to, aby naša firma prosperovala, potrebujeme, aby sa darilo tiež spoločnosti, ktorá nás obklopuje” hovorí predseda predstavenstva Nestlé Peter Brabect-Letmathe.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydalo Nestlé svoju Správu o spoločenskej zodpovednosti, ktorá informuje o plnení stanovených cieľov. Správa okrem iného popisuje pokrok v oblasti rodovej rovnosti a informuje, že 34% vedúcich pozícií v Nestlé celosvetovo je obsadených ženami. Na Slovensku a v Českej republike je to takmer 40%.

Našich 39 záväzkov ide ešte ďalej, než je dodržiavanie platnej legislatívy. Sú založené na spoločných hodnotách, v ktoré veríme. Tie zároveň formujú naše aktivity pri uplatňovaní konceptu Tvorby zdieľanej hodnoty,“ dodáva generálny riaditeľ Nestlé, S.A. Paul Bulcke.

Nestlé Správou o spoločenskej zodpovednosti, ktorú vydáva spolu s Výročnou správou 2015, prináša informácie o aktivitách firmy v oblasti výživy, udržateľného hospodárenia s vodou, a tiež environmentálnej a sociálnej udržateľnosti.

Pozrite si anglickú verziu Správy Nestlé o spoločenskej zodpovednosti.

Tlačová správa