Sort by
Sort by

Spoločnosť Nestlé, závod v Prievidzi, otvára nový učebný odbor „Pracovník v potravinárstve“

Späť na Tlačové Správy
Prievidza,

Nezamestnanosť mladých je celoeurópsky problém a Slovensko patrí ku krajinám, kde je situácia obzvlášť nepriaznivá. Najohrozenejšiu skupinu tvoria mladí ľudia medzi 15. a 24. rokom. Pri osobách v tejto vekovej skupine dosahuje miera nezamestnanosti až 30 %. Spoločnosť Nestlé sa v rámci iniciatívy Nestlé needs YOUth rozhodla prispieť k riešeniu tejto situácie a nadviazala spoluprácu so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi. Úspešní absolventi trojročného študijného odboru "Pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín" budú mať množstvo zaujímavých možností na získanie pracovného uplatnenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

"Mladí ľudia predstavujú našu budúcnosť. Situácia na trhu podlieha neustálym zmenám, ale nezamestnanosť a nedostatočná motivácia tejto generácie má nesmierne ekonomické a sociálne dôsledky pre celý kontinent. Riešenie problému nie je možné ponechať iba na verejnom sektore, úloha biznisu je nezastupiteľná, a preto sme tu my s našimi partnermi, aby sme mladým ukázali smer a podali im pomocnú ruku na trhu práce," hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé pre Českú a Slovenskú republiku.

Nestlé need YOUth podporuje mladých ľudí v Európe a ich zamestnateľnosť. Ide o ucelenú aktivitu, ktorá rozširuje, posilňuje a rozvíja šance na pracovné uplatnenie pre mladých do 30 rokov. Spoločnosť Nestlé si okrem iného stanovila cieľ v SR a ČR prijať 240 nových zamestnancov z tejto kategórie do roku 2016. Tento cieľ sa podarilo prekročiť už v roku 2014 – v Nestlé našlo uplatnenie 305 nových zamestnancov, čo predstavuje splnenie trojročného plánu na 127 %, navyše v značnom predstihu.

Celková miera nezamestnanosti v okrese Prievidza sa dlhodobo pohybuje v rozmedzí medzi 12 a 15 %. To predstavuje nadpriemerné hodnoty. Pomoc s nezamestnanosťou mladých zo strany súkromného sektora preto víta tiež primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. „Som rada, že Nestlé, významný zamestnávateľ v našom meste, chce byť súčasťou riešenia problematiky nezamestnanosti mládeže. Domnievam sa, že podpora konkurencieschopnosti mladých na trhu práce je nevyhnutná pre ekonomický i sociálny rozvoj nášho regiónu.

Nový učebný odbor poskytne mladým lepšie možnosti praktického uplatnenia a príležitosť na naštartovanie kariéry v najväčšej potravinárskej spoločnosti na svete. Praktická príprava bude prebiehať v závode na výrobu dehydratovaných výrobkov, ktoré spotrebitelia poznajú pod značkami CARPATHIA a MAGGI.

Systém duálneho vzdelávania podporuje celý rad európskych politikov. V spolupráci odborných škôl s firmami vidí riešenie problému nezamestnanosti tiež europoslankyňa Jana Žitňanská. „Potrebujeme zamestnávateľov, ktorí majú záujem na vzdelaní mladých. Spolupráca firiem a odborných škôl v rámci systému duálneho vzdelávania je jedným z dôležitých krokov k uplatneniu mladých ľudí na pracovnom trhu.

Vznik nového učebného odboru a priame zamestnávanie mladých nie je jediným krokom spoločnosti Nestlé, ktorý podporuje mladú generáciu na Slovensku. V rámci trojročného programu Nestlé needs YOUth sa spoločnosť zaviazala, že v Českej a Slovenskej republike 300 študentov, absolventov a učňov získa prax popri štúdiu, a tiež podporí mladých formou bezplatného Nestlé kariérneho poradenstva.

V celej Európe potom Nestlé ako líder tohto unikátneho spoločenstva poskytlo v roku 2014 pracovné uplatnenie viac ako 7 700 mladým ľuďom, ďalších 4 000 potom dostalo príležitosť na pozíciách učňov či stážistov. Dosiahnutie týchto vysokých čísel bolo možné vďaka zorganizovaniu 1677 workshopov na univerzitách, v priestoroch spoločnosti Nestlé alebo na úradoch práce v blízkosti tovární naprieč Európou.

Kontakt pre média:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected],  +420 602 217 129

Tlačová správa