Sort by
Sort by

Spoločnosť Nestlé v roku 2014 zamestnala v SR a ČR 305 mladých ľudí

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nezamestnanosť mladých je pálčivým problémom viacerých európskych krajín. Spoločnosť Nestlé sa rozhodla prispieť k jeho riešeniu a v roku 2013 odštartovala iniciatívu Nestlé needs YOUth, zameranú na podporu mladých do tridsať rokov. V rámci tejto iniciatívy sa firma zaviazala splniť do roku 2016 hneď niekoľko cieľov. Na Slovensku a v Českej republike je jedným z nich prijať 240 nových zamestnancov tejto vekovej kategórie, čo sa podarilo splniť na 127 %.

Splnenie cieľov skôr, ako sa čakalo

Nestlé need YOUth podporuje mladých ľudí v Európe a ich zamestnateľnosť. Ide o ucelenú aktivitu, ktorá rozširuje, posilňuje a rozvíja šance na pracovné uplatnenie pre mladých do 30 rokov. Spoločnosť Nestlé si okrem iného stanovila cieľ v SR a ČR prijať 240 nových zamestnancov z tejto kategórie do roku 2016. Tento cieľ sa podarilo prekročiť už v roku 2014 – v Nestlé našlo uplatnenie 305 nových zamestnancov, čo predstavuje splnenie trojročného plánu na 127 %, navyše v značnom predstihu.

Nestlé ako významný zamestnávateľ v regióne si je vedomý svojej zodpovednosti k spoločnosti, v ktorej podniká,“ hovorí Zuhal Civi, personálny riaditeľ Nestlé ČR a SR, „a úspech našej iniciatívy svedčí o tom, že podpora mladých pri vstupe na pracovný trh je témou stále aktuálnou.“

Nejde však len o nábor nových zamestnancov. Nestlé poskytuje mladým bez ohľadu na ich dosiahnuté vzdelanie či typ zamestnania cielené poradenstvo a tréning. V roku 2014 v ČR a SR Nestlé usporiadalo celkovo 12 kôl Kariérneho poradenstva, ktorých sa v niekoľkých mestách – Bratislava, Praha a Olomouc – zúčastnilo 297 študentov vysokých škôl. Do roku 2016 by mal prísť rad aj na ďalších 303 študentov, ktorí si odnesú rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na vstup na trh práce a rozvoj kariéry.

Spoločnosť Nestlé taktiež v minulom roku zamestnala v ČR a SR 79 stážistov v rôznych odboroch a v svojich závodoch poskytla praktické vzdelanie 50 učňom. Do roku 2016 ich takto podľa záväzku iniciatívy bude ďalších 171.

Spoločnosť Nestlé podniká v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých aj ďalšie kroky a ponúka rôzne príležitosti. „V roku 2014 sme v našej centrále usporiadali deň otvorených dverí pre študentov a dva workshopy pre stredoškolákov. Zároveň sme sa zúčastnili pracovných veľtrhov v Žiline, Nitre, Prahe a Brne, a konferencie o zamestnanosti mladých v Bratislave“, povedala Andrea Brožová, manažérka korporátnej komunikácie Nestlé.

Aliancia pre mladých sa ďalej rozširuje

Spoločnosť Nestlé stála v minulom roku pri vzniku unikátnej Aliancie pre mladých (Alliance for YOUth), ktorá nadviazala na úspech iniciatívy Nestlé needs YOUth. Vďaka zapojeniu sa ďalších firiem naprieč odvetviami má Aliancia pre mladých širšie možnosti, ako podporiť mladých v Českej i Slovenskej republike. Pri svojom vzniku tvorilo Alianciu celkovo 23 firiem. Do konca roka sa rozrástla o ďalších 4 nových členov, takže v súčasnosti má Aliancia pre mladých celkovo 27 partnerských firiem, pričom sa očakáva, že toto číslo sa bude v ďalších rokoch pravdepodobne zvyšovať.

Kontakt pre média:

Andrea Brožová, kontakt pre médiá, [email protected], +420 724 420 148
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected], +420 602 217 129

Tlačová správa