Sort by
Sort by

Nestlé S.A. vydáva správu o spoločenskej zodpovednosti 2014 a Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti na Slovensku a v Českej republike.

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nestlé S.A. dnes vydalo každoročnú správu o pokroku v plnení záväzkov v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

2014 Nestlé in society: Creating Shared Value report (v angličtine)

Tento súhrnný dokument, vydaný spolu s Výročnou správou za rok 2014 (v angličtine), prináša popis plnenia 38 konkrétnych cieľov, ktoré si spoločnosť Nestlé stanovila. Plná verzia dokumentu bude k dispozícii 7. apríla.

Nestlé dosahuje plnenie týchto konkrétnych cieľov aj vďaka pravidelnému stretávaniu sa s mimovládnymi organizáciami, akademickou i vládnou sférou a ďalšími subjektmi. Dôsledne sa zaoberáme ich kritikou a odporúčaniami a tento dialóg naše snahy posilňuje,,“ povedal Paul Bulcke, generálny riaditeľ Nestlé S.A

Dokumenty sú dostupné tiež v nemčine, španielčine a francúzštine.

 


Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti na Slovensku a v Českej republike

 

Konkrétne príklady plnenia záväzkov spoločenskej zodpovednosti na Slovensku i v Českej republike sú obsahom Správy Nestlé o spoločenskej zodpovednosti v ČR a SR.

 

 

Táto správa popisuje, akým spôsobom spoločnosť Nestlé prispieva k rozvoju spoločenstiev, v ktorých podniká. Od nákupu surovín a služieb od lokálnych dodávateľov (napr. až 100 % cukru či viac než 90 % mlieka), cez výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu (zníženie spotreby vody o 35 %) a starostlivosť o vlastných zamestnancov až po dôraz na kvalitu, výživové vlastnosti výrobkov a transparentnú komunikáciu so spotrebiteľmi.

Zdieľame presvedčenie, že základom pre podnikateľský úspech musí byť správanie sa podľa najvyšších štandardov,“ hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko, „Zámerom je ale ísť ďalej, nad rámec udržateľnosti a vytvárať hodnotu nielen pre akcionárov, ale tiež pre spoločnosť, v ktorej pôsobíme.“

Kontakt pre médiá:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112
JUDr. Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti, [email protected], +420 602 217 129

 

 

Tlačová správa