Sort by
Sort by

Rozdielny prístup k ženám a mužom v Nestlé neexistuje

Prístup k ženám a mužom
Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Nestlé dbá na rovnosť miezd a férový prístup k svojim zamestnancom bez ohľadu na pohlavie a za rovnakú prácu platí rovnakú odmenu. V najvyššom vedení spoločnosti na českom a slovenskom trhu zamestnáva vyvážený počet mužov a žien. Flexibilný pracovný čas, skrátené pracovné úväzky, mentoring pre ženy na manažérskych pozíciách, rešpektovanie rodovej rovnosti nielen v odmeňovaní, ale aj pri plánovaní nástupníctva sú hlavnými piliermi jeho Plánu podpory rodovej rovnosti (Gender Balance Acceleration Plan).

"Na 8. marca pripadá Medzinárodný deň žien. S ním neodmysliteľne súvisí tiež rodová rovnosť a to i v rámci pracovných príležitostí. V našej spoločnosti berieme rodovú rovnosť ako samozrejmosť a zároveň ako výhodu, lebo spoločne s diverzitou prispieva k pestrej firemnej kultúre, pomáha zvyšovať rešpekt a zlepšuje vzájomné porozumenie, vzťahy a výkon spoločnosti. Tieto prvky sa stali prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Na základe interných prieskumov tiež vieme, že rozdiely medzi mzdami žien a mužov v našej spoločnosti neexistujú a pravidelne to revidujeme. Princíp rovnosti odmeňovania mužov a žien je dôležitý a prospešný pre všetkých, pre spoločnosť, pre rodinu. Preto by sa o to mali výrazne zasadiť tiež muži a významnej časti z nich na tom záleží," tvrdí Pavel Moravec, člen predstavenstva a riaditeľ HR v Nestlé Česko.

V problematike rodovej rovnosti sa už skôr preukázalo, že v nadnárodných spoločnostiach býva viac obvyklá. Túto skutočnosť dokazuje aj Nestlé pôsobiace v Česku a na Slovensku, ktoré zamestnáva vyvážený počet žien a mužov v najvyššom vedení. V Nestlé je dokonca 60 %-ný podiel žien na trvalých pracovných pozíciách v kanceláriách a vo fabrike. Zastúpenie žien na manažérskych pozíciách sa pohybuje okolo 45%.

K mzdovej rovnosti v Nestlé prispievajú primárne mzdové triedy, s ktorými sú všetci zamestnanci oboznámení. Tieto triedy platia rovnako pre ženy aj pre mužov naprieč celou spoločnosťou. Ďalej sú dôležité aj hlavné piliere Plánu podpory rodovej rovnosti spoločnosti, medzi ktoré patria skrátené pracovné úväzky, flexibilná pracovná doba, mentoring pre ženy na manažérskych pozíciách, ako aj rešpektovanie rodovej rovnosti nielen v odmeňovaní, ale aj pri plánovaní nástupníctva. Cieľom plánu je vytvárať inkluzívne prostredie pre rozvoj všetkých zamestnancov pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb a zosúlaďovaní pracovného a súkromného života.

"Vo firme aktívne pracujeme so skrátenými úväzkami aj s možnosťou práce z domu. Množstvo mamičiek na materskej sa zapája do pracovného procesu formou práce na konkrétnom projekte alebo inak redukovanej agende, aby zvládli postupný návrat do pracovného prostredia," dodáva Pavel Moravec.

Spoločnosť Nestlé sa v minulom roku stala jedným zo signatárov Charty diverzity. Jej podpis upevňuje záväzok, že Nestlé bude pokračovať v rozvoji inkluzívneho prostredia, ktoré umožňuje podporovať rozvoj a využívanie plného potenciálu všetkých zamestnancov. Zároveň vysiela jasný signál, že považuje za samozrejmú povinnosť jednať so všetkými ľuďmi rovnocenne, podľa rovnakých pravidiel a rešpektovať ich osobné potreby.

Diverzita a inklúzia sú piliere firemnej kultúry Nestlé. Prostredie dôvery a rešpektu, ktoré je otvorené každému, nezávisle od pohlavia, rasy, farby pleti, národnosti, etnického pôvodu, náboženstva, presvedčenia, zdravotného stavu, veku alebo sexuálnej orientácie je prirodzenou súčasťou fungovania spoločnosti Nestlé a prináša výhody pre spoločnosť aj pre jednotlivcov .


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu,
+421 907 706 112, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok