Sort by
Sort by

Preteky detských domovov za podpory Nestlé

Späť na Tlačové Správy
Praha

Deti z detských domovov z celého Slovenska športovali. Majstrovstvá po piaty raz podporilo Nestlé.

V športovom areáli FTVŠ Lafranconi v Bratislave sa uskutočnil 23. ročník športových hier detí z detských domovov – „Športové majstrovstvá s Nestlé 2013“. Stretli sa na ňom víťazi regionálnych kôl z detských domovov z celého Slovenska a súťažili vo vybraných súťažných disciplínach - v atletike (behu na 100 m, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m), minifutbale a volejbale. V základných kolách sa tohto projektu na Slovensku zúčastnilo viac ako 400 detí z detských domovov. Najlepší z účastníkov budú reprezentovať Slovensko 28.–30.6.2013 v Bratislave na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov.

Ako uviedla PhDr. Mária Soboličová, PhD, zástupkyňa jedného z organizátorov, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“ (ÚAD), majstrovstvá detí z detských domovov sú unikátnym úspešným projektom. Deti, ktoré športujú a súťažia, sa vedia aj lepšie orientovať v bežnom živote a potom sa im aj viac darí a pomáha im to uplatniť sa a presadiť. Súťaživosť je dôležitý faktor vo vývoji, rozvíja cieľavedomosť detí a zdravú ľudskú dravosť za dosiahnutím svojich snov.

Nestlé si uvedomuje, že úspešné podnikanie je dlhodobo udržateľné iba vtedy, keď sa vytvára zdieľaná hodnota, z ktorej má prospech tak samotná firma, ako aj spoločnosť a krajina, kde firma pôsobí. Podľa Ing. Jozefa Mokrého, manažéra vonkajších vzťahov, Nestlé Slovensko ako potravinárska firma, podnikajúca v oblasti výživy, podporuje aktivity zdravého životného štýlu. Nestlé Slovensko, ktoré uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny, je generálnym sponzorom podujatia už po piaty raz. Celkovo má Nestlé vyše desaťročnú spoluprácu s „Úsmevom ako dar“. Okrem iného Nestlé každoročne v decembri podporuje vianočný benefičný koncert združenia ÚAD pre deti z detských domovov.

Kontakt: Jozef Mokrý: [email protected] +421 465 197 101

Tlačová správa

Späť na začiatok