Sort by
Sort by

Pre Nestlé Slovensko bol rok 2018 úspešný

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Zisk spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. v roku 2018 vzrástol oproti minulému roku o 4,4 % na 10,3 mil. eur. Tržby narástli o 4,3 % a dosiahli výšku 174,4 mil. eur. Firma si dlhodobo udržuje pozíciu lídra v potravinárskom sektore na Slovensku. Dobré hospodárske výsledky umožnili ďalšiu expanziu, rozvoj programov spoločenskej zodpovednosti a investície do ekologickej udržateľnosti.

„Nestlé je významným výrobcom, dodávateľom i exportérom viac než 60 značiek potravinárskych výrobkov na Slovensku. Sme radi, že môžeme ďalej rozvíjať tradíciu výroby obľúbených výrobkov, za ktoré sme v tejto krajine zodpovední," hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko. "Očakávam, že aj tento rok prinesie nové rastové príležitosti pre našu spoločnosť. Či už sa jedná o nové značky alebo inovácie v existujúcom portfóliu, vďaka ktorým si našu pozíciu v rámci slovenského potravinárstva ďalej posilníme a budeme pokračovať v investíciách v našom závode v Prievidzi."

Výroba a export

V roku 2018 vyrobilo Nestlé vo svojom závode v Prievidzi 19 416 ton dehydrovaných kulinárskych výrobkov v hodnote približne 64,3 mil. eur. V rámci produktových skupín mali najväčšie zastúpenie bujóny s 35 % podielom na výrobe, nasledovali koreniace a dochucovacie zmesi (29 %) a dehydrované polievky (18 %). Približne 83 % produkcie závodu Nestlé v Prievidzi bolo určených na export. Z exportovaných výrobkov až 97,9 % smerovalo na trhy Európskej únie, najmä do Rumunska, Maďarska, Bulharska, Grécka, Talianska, ale aj severských krajín,. Mimo Európskej únie podnik exportoval predovšetkým do Švajčiarska a do Mexika.

Investície

V ostatných piatich rokoch Nestlé investovalo do svojho závodu v Prievidzi viac ako 3,6 mil. eur. Hlavné investície sa týkali automatizácie výroby, presunu výroby a inštalácie výrobných liniek z Rakúska a projektov energetickej efektívnosti.

tisk-ekologia-2018vs2010.jpg

Ekológia

V oblasti ekologickej udržateľnosti podnikania pokračovalo Nestlé Slovensko v plnení cieľov znižovania spotreby vody, energie a emisií CO2. V období od roku 2010 do roku 2018 došlo v prievidzskom závode celkovo k zníženiu spotreby vody na tonu výroby o 41 % a energií o 7 %. Vznik emisií CO2 zásadne znížil celkový prechod na tzv. zelenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu došlo k zníženiu emisií CO2 o 39 %. Závod pokračoval v aktivitách programu nulového skládkovania odpadu z výroby. Prioritnou témou sa pre Nestlé stala aj otázka recyklácie obalov a znižovanie množstva plastového odpadu. Spoločnosť prijala globálne záväzky, kde je pre slovenský trh najdôležitejší záväzok recyklovateľnosti všetkých obalov do roku 2025.

Nestlé pre zdravie detí

tisk-nestle-pre-zdravie-deti.jpg

Dôležitým pilierom spoločenskej zodpovednosti Nestlé je program Nestlé pre zdravie detí. Na Slovensku je realizovaný v rámci lokálneho projektu Viem, čo zjem. Cieľom programu je vzdelávanie detí základných škôl o vyváženom životnom štýle. V roku 2018 sa zameral na rozšírenie obsahu a digitalizáciu všetkých výučbových materiálov. Od jeho uvedenia v roku 2015 ním prešlo už viac ako 35 000 detí. Vzdelávacie materiály k projektu sú k dispozícii na www.viemcozjem.sk. Okrem toho sa Nestlé systematicky zameriava na podporu športovo-pohybových aktivít detí a mládeže a environmentálnu výchovu v projekte EKOROK a projekte Pre vodu.

Nestlé v SR

Nestlé v Slovenskej republike vyrába a distribuuje viac ako 60 značiek potravín a nápojov - od čokolády a cukríkov, cez výživu pre deti, kávu, kulinárske výrobky až po krmivo pre domácich miláčikov, cereálie a klinickú výživu. Portfólio výrobkov je postavené často na dlhoročnej tradícii - Lentilky od roku 1907, Hašlerky od roku 1920, tyčinka Kofila od roku 1923, či Francúzska polievka od roku 1971 - a súčasne ťaží z inovácií - zavádzania extraktov z rastlín a zeleniny namiesto farbív, odstránenie priemyselne vznikajúcich trans-mastných kyselín (TFA), použitie nového, štruktúrovaného cukru s vyššou sladivosťou, či neustáleho zlepšovania nutričných profilov výrobkov v rámci programu Kitchen Cupboard.


Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti,
+421 905 913 264, [email protected]


Nestlé Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk