Sort by
Sort by

Nestlé S.A. predstavuje globálnu Politiku ochrany materstva platnú pre všetkých zamestnancov

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Spoločnosť Nestlé predstavila celosvetovú Politiku ochrany materstva platnú pre všetkých svojich zamestnancov, ktorá by sa mala stať jedným z najpokrokovejších programov svojho druhu v odvetví.

Politika, ktorá je založená na dohovore ILO (International Labour Organization) o ochrane materstva, stanoví minimálne štandardy, ktoré musia byť do roku 2018 zavedené na všetkých pracoviskách Nestlé.

Politika poskytuje zamestnancom minimálne 14 týždňov platenej rodičovskej dovolenky a právo predĺžiť si rodičovskú dovolenku až na šesť mesiacov. Tieto kritériá sa vzťahujú na všetkých zamestnancov starajúcich sa o novorodencov vrátane otcov a adoptívnych rodičov.

Zahŕňa tiež ochranu zamestnanosti, flexibilné pracovné úväzky a zaručuje prístup do miestností na dojčenie počas pracovnej doby na riaditeľstvách a pracoviskách s viac než 50 zamestnancami. V Nestlé je v súčasnosti k dispozícii viac ako 190 miestností na dojčenie na všetkých pracoviskách po celom svete.

Petr Vogt, viceprezident pre ľudské zdroje Nestlé S.A. k tomu uvádza: „Táto politika nám pomáha viac podporovať matky a ich rodiny na všetkých pracoviskách po celom svete a posilňovať našu výhradnú podporu dojčenia počas prvých šiestich mesiacov dieťaťa.“

Význam tohto kroku spočíva predovšetkým v tom, že sa jedná o globálnu politiku platnú vo všetkých viac než 150 krajinách sveta, v ktorých Nestlé podniká. V Českej republike a na Slovensku poskytuje Nestlé svojim zamestnancom širšie rodičovské výhody nad rámec zákona – materskú dovolenku v rozsahu až 43 týždňov v SR (37 týždňov v ČR), rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa atď.

Okrem zákonom stanovených podmienok ponúka Nestlé matkám ďalšie benefity, ktoré vyplývajú z politiky Gender Balance – miestnosti na dojčenie, flexibilné pracovné úväzky, práca na projektoch, pravidelná komunikácia a akcie pre matky i otcov na materskej dovolenke.