Sort by
Sort by

Nový ředitel pro korporátní záležitosti

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Pan Vratislav JANDA, ředitel pro korporátní záležitosti Nestlé pro Česko a Slovensko

3. března 2014 nastoupil na pozici ředitele pro korporátní záležitosti Nestlé Česko s.r.o. pan Vratislav Janda. V této funkci nahrazuje pana Martina Waltera, který změnil směr své kariéry a nastoupil do komunikační agentury. Pan Janda (49) bude řídit a koordinovat všechny korporátní záležitosti Nestlé v České republice i na Slovensku.

Vratislav Janda má rozsáhlé zkušenosti nejen z diplomatických služeb, ale též z privátní sféry. Své více než desetileté působení na Ministerstvu zahraničních věcí zahájil v devadesátých letech na několika misích na Blízkém Východě, následně se zabýval oblastí národní bezpečnostní politiky a NATO, než se přesunul na velvyslanectví do amerického Washingtonu. Naposledy ve společnosti British American Tobacco vedl právní odbor a divizi vnějších vztahů a byl též členem představenstva.

Pan Janda vystudoval právní fakultu University Karlovy s titulem doktor práv, studoval též žurnalistiku a mezinárodní vztahy na různých školách v Norsku, Německu či Švýcarsku. Pan Janda mluví plynně anglicky, německy, rusky a francouzsky.

 

Mr. Vratislav JANDA, Corporate Affairs Director of Nestlé Czech Republic and Slovakia

On March 3rd 2014 Mr. Vratislav Janda assumes the position of Corporate Affairs Director of Nestlé Česko, s.r.o. In this position he replaces Mr.Martin Walter, who has decided to continue his career in a communication agency. Mr. Janda (49) will manage and co-ordinate all Nestlé corporate affairs activities in the Czech Republic as well as in Slovakia.

Vratislav Janda has a broad experience not only from diplomatic service, but also from the private sector. In the 90’s he started his more than 10-years career at the Ministry of Foreign Affairs on a several diplomatic missions in the Middle East, then transferred to the area of National Security Policy and NATO, followed by his assignment at the Czech Embassy in Washington, USA. Lately, Mr. Janda has worked as Corporate and Legal Affairs Director, Member of the Board in British American Tobacco.

Mr. Janda graduated from the Charles University in Prague where he obtained a Master Degree and diploma in Law. He had also studied journalism and international relations in various superior schools in Norway, Germany or Switzerland. Mr. Janda speaks fluent English, German, Russian and French.

Kontakt:

Vratislav Janda
Corporate Affairs Director
Tel: +420 261 322 976
Mail: [email protected]

Tisková zpráva