Sort results by
Sort results by

Nový Country Manager Nestlé Slovensko

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Pán Martin MITTNER, nový Country Manager Nestlé Slovensko

Od mája 2013 sa ujíma funkcie nového Country Managera spoločnosti Nestlé Slovensko pán Martin MITTNER, ktorý na tejto pozícii nahradí pána Macieja KAZMIERCZAKA. Pán Mittner pracuje v spoločnosti Nestlé v rôznych pracovných pozíciách a v rôznych krajinách už od roku 1997. Svoje pôsobenie začal v Českej republike, kde zastával rôzne úlohy v marketingu, najprv v marketingu kulinárskych produktov a cukroviniek a napokon sa stal vedúcim manažérom biznisu pod značkami MAGGI a CARPATHIA na celom českom a slovenskom trhu. V roku 2007 bol prevedený do Nemecka, kde sa v rámci Nestlé ako marketingový manažér stal zodpovedným za biznis polievok a jedál vedúcej kulinárskej značky MAGGI na nemeckom trhu. V roku 2010 sa presunul do Ruska na vyššiu pozíciu výkonného manažéra biznisu kulinárskych a mliečnych výrobkov so zodpovednosťou za trh celého Ruska a regiónu Eurázie.

V svojej novej úlohe v Nestlé Slovensko bude pán Mittner podriadený pánovi Torbenovi Emborgovi, generálnemu riaditeľovi Nestlé pre český a slovenský trh.

Pán Martin Mittner (39) je český občan. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú (VŠE) v Prahe a okrem rodnej češtiny hovorí anglicky, nemecky a rusky. Má dve deti a medzi jeho koníčky patrí jogging, jazda na bicykli, horská turistika, cestovanie, moderné technológie a víno.

Media release

Mr. Martin Mittner is appointed Country Manager at Nestlé Slovensko

From May 2013, Mr. Martin MITTNER, the new Country Manager of Nestlé Slovensko, is taking over, replacing Mr. Maciej KAZMIERCZAK. Mr. Mittner has been working at Nestle in various positions and countries since 1997. He started in the Czech Republic, where he held various marketing roles first in culinary and confectionery businesses, finally managing the business of Maggi and Carpathia brands in the Czech and Slovak Republics. In 2007, he transferred to Germany as Marketing Manager, where he assumed responsibility for the Soup and Meal business of the leading culinary brand Maggi. In 2010, he moved on to Russia, where he was promoted to the position of Business Executive Manager Culinary and Dairy, with responsibility for Russia and Eurasia.

In his new role, Mr. Martin Mittner will be reporting to Mr. Torben Emborg, General Manager of Nestlé for Czech and Slovak Market.

Mr. Martin Mittner (39) is a Czech national. He graduated from the University of Economics in Prague and additionally to his native Czech he speaks English, German and Russian. He has 2 children and his hobbies include jogging, cycling, mountain hiking, travelling, technology and wine.

Kontakt:

[email protected] +420 261 322 976

Tlačová správa