Sort by
Sort by

Nová Globálna aliancia pre mladých podporí až 6 miliónov mladých ľudí

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Aliancia pre mladých – neformálna platforma firiem, ktoré spoločne pomáhajú zlepšovať pripravenosť mladých ľudí na potreby trhu práce – rozširuje svoju pôsobnosť z Európy do celého sveta. Nestlé a ďalších 19 medzinárodných firiem dnes oznámili vznik Globálnej aliancie pre mladých s cieľom pomôcť v nasledujúcich 4 rokoch 6 miliónom mladých ľudí nájsť si svoje miesto na trhu práce.

„Nestlé v roku 2014 iniciovalo v Európe vznik Aliancie pre mladých a spojilo firmy, ktoré sa popri svojom podnikaní venujú príprave mladých ľudí na vstup na trh práce. Ambíciou Nestlé bolo pomôcť pri riešení problému vysokej nezamestnanosti a nedostatočnej pripravenosti mladých na prax a umožniť spolupracujúcim firmám vytvárať synergie a zvyšovať efektívnosť rozvojových programov pre mladých. V Česku a na Slovensku združuje Aliancia 76 firiem a partnerských organizácií. V priebehu uplynulých rokov sa Aliancia pre mladých ukázala ako užitočný a mimoriadne úspešný projekt, preto som rád, že dnes prekračuje hranice Európy a stáva sa globálnou iniciatívou, ktorej cieľom je pozitívne ovplyvniť životy mladých ľudí po celom svete,“hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko.

Podľa Svetového ekonomického fóra až 60 % detí nastupujúcich do základných škôl bude pracovať na takých pracovných pozíciách, ktoré dnes ešte vôbec neexistujú. Svetová banka zasa uvádza, že 60 % svetovej populácie nie je súčasťou neustále rastúcej digitálnej ekonomiky, keďže až 4 miliardy ľudí vo svete nemajú prístup k internetu.

Tradičné vzdelávanie samo o sebe nedokáže dostatočne pripraviť absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Súkromný sektor nesie svoju mieru spoluzodpovednosti na praktickom vzdelávaní mladých. Zároveň má príležitosť rozvíjať zručnosti a objavovať talenty v najpočetnejšej generácii mladých ľudí v histórii. Preto sa 20 medzinárodných súkromných spoločností rozhodlo spojiť sily v Globálnej aliancii pre mladých a umožniť mladým ľuďom získavať praktické pracovné skúsenosti, znalosti a zručnosti potrebné na prácu v 21. storočí. „Naše spoločnosti sú odhodlané podporovať a rozvíjať programy, ktoré mladým ľudom uľahčia prechod zo vzdelávacieho systému na pracovný trh a podporia rozvoj podnikateľského myslenia,“ hovorí Laurent Freixe, riaditeľ Nestlé pre Severnú a Južnú Ameriku.

Zakladajúcimi partnermi Globálnej aliancie pre mladých sú nasledovné spoločnosti: ABB, Adecco, BBVA, Cargill, Cemex, Engie, EY, Facebook, Firmenich, Mercer, Mastercard, Microsoft, Nestlé, Nielsen, Publicis, Rockwell Automation, SAP, Starbucks, Vodafone a White & Case. Aliancia v rámci svojej činnosti spolupracuje s renomovanými nekomerčnými inštitúciami, akými sú napr. Svetová banka alebo Solutions 4 Youth Employment.

Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažer pro korporátní komunikaci, [email protected], +420 724 420 148