Sort by
Sort by

Nestlé znižuje spotrebu vody v slovenských závodoch

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Dovedna 40,6 % vody vo výrobe ušetrila spoločnosť Nestlé v posledných štyroch rokoch. V nedeľu 22.3. si pripomíname Svetový deň vody. Spoločnosť Nestlé sa ekologickou udržateľnosťou zaoberá dlhodobo. V minulom roku ďalej znížila množstvo vody spotrebovanej v závodoch na 2,81 m3/ t.

Naša spoločnosť systematicky pracuje na zdokonaľovaní výrobných procesov, aby sme vedeli efektívne využívať všetky prírodné zdroje. Hoci si v tomto smere kladieme náročné ciele, v dlhodobom horizonte sa darí ich úspešne napĺňať,” vysvetľuje Nataša Matyášová, riaditeľka technickej divízie pre Českú a Slovenskú republiku.

Voda je nevyhnutnou podmienkou ľudskej existencie a jej potenciálny nedostatok pre potreby rastúcej svetovej populácie je stále intenzívnejšie vnímanú hrozbou. Snahou Nestlé je využiť moderné technológie a inovovať výrobné postupy tak, aby sa v najvyššej možnej miere obmedzilo nadužívanie vody a ďalších energetických surovín.

V rokoch 2010–2014 sa tak v Českej a Slovenskej republike podarilo znížiť spotrebu vody na 1t výrobku, a to dokonca o 40,6 %, čo predstavuje úsporu 143 383 m3, ktoré by naplnili viac ako 80 závodných plaveckých bazénov (o dĺžke 50m). V tomto roku si spoločnosť Nestlé stanovila ako jednu z priorít pokračovať v tomto dlhodobom trende a obmedziť spotrebu vody o ďalších 5%, čo predstavuje hodnotu 2,47 m3/t.

Sústredenie na ekologickú udržateľnosť podnikania v poňatí spoločnosti Nestlé sa prejavuje aj v zlepšovaní ďalších dôležitých ukazovateľov. Medzi rokmi 2012 a 2014 zaznamenali české a slovenské továrne napríklad pokles spotreby energie na 1t výrobku o 4,3 %. Ruku v ruke so spomínanými úspornými opatreniami ide tiež ukazovateľ množstva vyprodukovaných emisií CO2 - od roku 2013 sa znížil o 2,9 %.

Záujem o dodržiavanie ekologických štandardov a ich systematický vývoj dokazuje Nestlé tiež prostredníctvom aktivít mimo výrobu. Veľké nádeje vkladá do nápadov talentovaných študentov. S Nadáciou Partnerstvo v Českej republike a Nadáciou Ekopolis na Slovensku spolupracuje na študentskej súťaži Nestlé pre vodu v krajine na tému inovatívnych projektov hospodárenia s vodou. Súťažiaci môžu svoje návrhy prezentovať v dvoch kategóriách - Mesto a krajina alebo Budova a technológie. V Českej republike práve prebieha tretí ročník tejto atraktívnej akcie, ktorej víťaz bude známy 26. marca 2015. Pre slovenských študentov sa tohtoročný premiérový ročník práve pripravuje.

Kontakt pre média:

Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected],  +421 907 706 112
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected], +420 602 217 129

Tlačová správa