Sort by
Sort by

Nestlé zamedzí vzniku transmastných kyselín vo výrobe potravín a nápojov

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Spoločnosť Nestlé reviduje svoju politiku v oblasti transmastných kyselín. Do konca roku 2016 chce definitívne zamedziť ich vzniku pri výrobe všetkých potravín a nápojov. Spoločnosť už od roku 1999 systematicky znižuje obsah týchto látok v svojich produktoch. Koná tak v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) i ďalších nadnárodných autorít. Väčšina transmastných kyselín v bežnom jedálničku pochádza z potravín obsahujúcich priemyslovo spracovávané tuky.

„Uvedomujeme si negatívny dopad transmastných kyselín pochádzajúcich z čiastočne stužených tukov. Množstvo vedeckých štúdií preukázalo ich nepriaznivý vplyv na zdraví. Do konca roku 2016 preto dôjde k eliminácii vzniku týchto látok v našich produktoch, súčasne zo zachovaním bezpečnosti, kvality a chuti sortimentu Nestlé. Tento cieľ je v súlade s naším poslaním prispievať k vysokej kvalite života spotrebiteľov prostredníctvom ponuky zdravších a chutnejších potravín,‟ približuje uvažovanie spoločnosti Torben Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko.

Postoj Nestlé ako reakcia na globálne iniciatívy

Nestlé svojím rozhodnutím reaguje na globálnu výzvu WHO i ďalších autorít na poli zdravotníctva a výživy. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej septembrovej správe pre Európu odporúča, aby maximálne jedno percento kalórií v našej strave pochádzalo z transmastných kyselín (TFA). Podobný postoj zaujíma tiež Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Napríklad USA alebo niektoré členské krajiny Európskej únie už prijali zákonné opatrenia na obmedzení limitu na 2 g priemyselne vyrábaných TFA na 100 g celkového obsahu tuku v potravine. Spoločnosť Nestlé sa ako popredná svetová spoločnosť v oblasti výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu aktívne zasadzuje takisto o legislatívnu úpravu týchto odporúčaní.

Čo sú transmastné kyseliny

Malé množstvo týchto látok sa prirodzene vyskytuje v mastných a mliečnych výrobkoch. Omnoho viac ich však konzumujeme prostredníctvom potravín obsahujúcich čiastočne stužené tuky. K stužovaniu tukov dochádza za účelom dosiahnutia požadovanej štruktúry a predĺženia trvanlivosti potravín. Transmastné kyseliny zvyšujú hladinu nízkodenzitného lipoproteínu, inak označovaného ako zlý/špatný cholesterol. Ich konzumácia zvyšuje riziko výskytu nemocí kardiovaskulárneho systému. 

Tlačová správa