Sort by
Sort by

Nestlé: transparentně ke svým závazkům

Späť na Tlačové Správy
Praha,
Úsilí Nestlé naplnit závazky v oblasti společenské odpovědnosti je podrobně popsáno v nové zprávě „Nestlé ve společnosti 2013“*.

Celkem 35 cílů pokrývá oblasti výživy, vody, rozvoje venkova, ekologické udržitelnosti a oblast lidských práv.

Cílem Nestlé je tyto úkoly splnit nejpozději do roku 2020. Letos nově přibylo deset závazků a šest dalších je aktualizováno na základě informací, které společnost získala od klíčových partnerů za posledních 12 měsíců.

Tato zpráva ilustruje přesvědčení společnosti Nestlé, že dlouhodobý úspěch firmy spočívá nejen ve vytváření hodnot pro akcionáře, ale také ve vytváření hodnot pro společnost, ve které podniká.

Naše závazky zahrnují např. závazek dosáhnout v rámci potravinářského průmyslu vedoucího postavení v oblasti výzkumu výživy a zdraví, anebo závazek poskytovat nutričně kvalitní výrobky pro děti.

Dlouhodobý pohled

“Věříme, že zpráva o Vytváření sdílených hodnot v Nestlé za rok 2013 představuje významný krok kupředu ve snaze o otevřenou komunikaci,“ řekl Peter Brabeck-Letmathe, předseda představenstva Nestlé S.A. „Aby se společnosti, jako je ta naše, dařilo, musíme brát v úvahu dlouhodobý pohled a doplnit jej stabilními zásadami a hodnotami založenými na respektu,“ dodal.

Generální ředitel Nestlé, S.A., Paul Bulcke řekl, že doufá, že tato zpráva umožní akcionářům i dalším partnerům sledovat, zda Nestlé plní své závazky a poskytne jim vodítko a zpětnou vazbu.

„Jedná se o sadu progresivních závazků pokrývajících každou část našeho byznysu, které poskytují jasný obrázek o naší strategii a standardech, ke kterým se hlásíme,“ řekl pan Bulcke.

„Naše závazky jsou skutečné, jsou důvěryhodné a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom jich dosáhli. Víme ale, že nás na této cestě čekají výzvy a i o těch vás budeme informovat.“

Zaměřeno na výživu

Trvající závazek Nestlé v oblasti celosvětového veřejného zdraví je zdůrazněn v aktualizovaných politikách snížení obsahu soli, cukrů a nasycených mastných kyselin a odstranění trans-mastných kyselin pocházejících z částečně nasycených tuků.

Společnost Nestlé se zavázala snížit obsahu sodíku (soli) a cukru ve svých výrobcích.

Co se snižování nasycených mastných kyselin a odstraňování trans-mastných kyselin pocházejících z částečně nasycených tuků týká, společnost Nestlé upřednostní výrobky spotřebovávané především dětmi a rodinami, půjde tedy např. o polévky, pizzy, předpřipravená jídla a jídla na svačinu.

Pokračující investice do sítě výzkumných a vývojových středisek a spolupráce s externími partnery pomohou společnosti Nestlé dosáhnout těchto cílů a i nadále dlouhodobě pozitivně přispívat k uspokojování potřeb společnosti v oblasti výživy, zdraví i zdravého životního stylu.

Závazky, které do letošní zprávy přibyly, vycházejí z doporučení získaných během diskuzí o loňské zprávě, které společnost vedla s klíčovými partnery.

Pět z nich pokrývá stávající závazky společnosti Nestlé týkající se vody, zdůrazňuje je tak a činí společnost veřejně odpovědnou za jejich dosažení.

Další závazky, které společnost přijala, se zaměřují na lidi – včetně slibu zhodnotit a řešit problémy v oblasti lidských práv nejen ve vlastních závodech, ale i u dodavatelů, odstranit dětskou práci a podporovat genderovou vyváženost.

Hlavní úspěchy roku 2013

 • 7 789 výrobků renovováno z hlediska výživy a zdraví
 • Poskytnuto více než 67 miliard porcí fortifikovaných výrobků
 • Snížení objemu obalových materiálů o 66 594 t, což představuje úsporu 158 mil. CHF
 • Celková spotřeba vody na tunu výrobků snížena o 33% od roku 2005
 • 300 000 farmářů se zúčastnilo výukových programů zaměřených na rozvoj jejich schopností a dovedností
 • Absolutní snížení přímých emisí skleníkových plynů o 7,4% od roku 2005

Závazky v oblasti vody

 • Dosažení efektivního hospodaření s vodou napříč celým byznysem
 • Obhajoba a podpora politik efektivního hospodaření s vodou
 • Efektivní nakládání s odpadní vodou
 • Zapojení dodavatelů, především těch v zemědělství
 • Zvýšení povědomí o ochraně a přístupu k vodě

Dosažená ocenění

 • první místo v žebříčku „Behind the Brands 2013“ charitativní organizace Oxfam
 • mezi prvními třemi globálními výrobci potravin a nápojů podle indexu „Access to Nutrition“
 • vedoucí pozice v rámci potravinářského průmyslu podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti 2013
 • i nadále jediný výrobce dětské výživy zahrnutý v indexu zodpovědného investování FTSE
 • maximální skóre v indexu „CDP Climate Performance Leadership“

*) dokument k dispozici ke stažení v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině, případně k interaktivnímu prolistování online.

Kontakty: [email protected], tel: +41 21 924 2200; [email protected], tel: +420 2 6132 2976

Tisková zpráva