Sort by
Sort by

Nestlé sníží svou spotřebu vody v Evropě o 40%

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Nestlé sníží svou spotřebu vody v Evropě o 40%

Společnost Nestlé se zavázala k významnému snížení spotřeby vody ve svých evropských závodech. Do roku 2020 chce dosáhnout o 40% nižší spotřeby vody, než tomu bylo v roce 2010.

Již v období mezi lety 2004 a 2010 se jí podařilo snížit objem vody používané v evropských továrnách o 36%.

“Ačkoli nedostatek vody je pociťován více na jižní polokouli, je tento problém relevantní i pro Evropu,“ říká Laurent Freixe, výkonný viceprezident pro Evropu.

Poptávka po vodě neustále roste a podle údajů Evropské komise se nedostatek vody dotýká jednoho z deseti lidí v EU. Ve své globální zprávě o vytváření sdílených hodnot se společnost Nestlé v souvislosti s vodou veřejně zavázala k dosažení řady cílů.

„Těchto cílů dosáhneme kombinací školení, změny chování a řadou rychlých opatření a investic,“ dodává pan Freixe.

Nestlé v ČR a SR jde příkladem

Závody Nestlé v ČR a SR mají též své programy na snižování spotřeby vody ve výrobě. Díky technologickým opatřením se nám podařilo v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 dosáhnout úspory v obou zemích o 21,5%! Spotřeba vody na tunu výrobky pak mezi lety 2007 a 2013 poklesla téměř o polovinu, tj. 45,7%.

Naši zodpovědnost v oblasti hospodaření s vodou nepromítáme pouze do snižování spotřeby vody na našich závodech, snažíme se zapojovat i širokou veřejnost.

Nestlé společně s Nadací Partnerství v ČR a Ekopolis v SR organizuje dlouhodobý projekt Nestlé pro vodu v krajině složený ze 3 pilířů.

Grantová řízení umožňují neziskovým organizacím získat podporu pro své nápady v oblasti hospodaření s vodou (v SR bylo grantové řízení již uzavřeno, v ČR jsou žádosti přijímány až do 10.dubna, vice na www.nadacepartnerstvi.cz).

Další iniciativou je soutěž o nejlepší studentskou práci na téma hospodaření s vodou pro studenty vysokých škol, jejíž finále se uskutečnilo při příležitosti Světového dne vody minulý týden (vice na www.soutezprovodu.cz).

Poslední částí pak bude seminář „Jak zadržet vodu v krajině“?, kde budou odborníci z akademické sféry, zástupci obcí i nevládních organizací společně diskutovat, jak čelit povodním i extrémnímu suchu.

 

Kontakt: [email protected], Corporate Communication, Tel: +420 261 322 148

Tisková zpráva