Sort by
Sort by

Nestlé predstavilo žiakom prievidzských škôl možnosti duálneho vzdelávania

Späť na Tlačové Správy
Prievidza,

Aktívna podpora a propagácia programov pre mladých ľudí, s cieľom pomôcť im v príprave na trh práce je v rámci Európskej únie jednou z kľúčových tém. Každoročne preto Európska komisia vyhlasuje Európsky týždeň odborných zručností, aby sústredila pozornosť verejnosti aj firiem na túto oblasť. Problematike venujú dôležitú pozornosť aj významní slovenskí zamestnávatelia v regióne Hornej Nitry.

V rámci uvedeného Európskeho týždňa odborných zručností organizuje dnes vo svojom závode v Prievidzi Deň otvorených dverí aj spoločnosť Nestlé. Akcia je určená pre žiakov 9. ročníkov prievidzských základných škôl. Cieľom je predstaviť žiakom prostredie závodu, výrobný proces, ako aj vlastný program duálneho vzdelávania. „Problematike zamestnávania mladých ľudí venujeme mimoriadnu a dlhodobú pozornosť. Chceme im pomôcť, aby si našli svoje miesto na trhu práce. V Nestlé programovo zamestnávame mladých ľudí, poskytujeme im kariérne poradenstvo a podieľame sa na praktickej príprave stredoškolákov. Môžeme sa pochváliť i vynikajúcou spoluprácou s miestnymi školami,“ informoval Dariusz Put, riaditeľ závodu.

V rámci programu duálneho vzdelávania spoločnosti Nestlé prebieha už od roku 2015 úspešná spolupráca so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi. V študijnom odbore "Pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín" absolvujú študenti, okrem odborného vzdelávania v škole, aj pravidelné praktické vyučovanie v závode Carpathia v Prievidzi. Pozitívom tejto formy štúdia je súbežné získavanie teoretických vedomostí, ako aj konkrétnych praktických skúsenosti.

Dňa otvorených dverí v závode Carpathia sa tento rok zúčastnilo 20 vybraných žiakov prievidzských škôl. Mali možnosť oboznámiť sa s prostredím vývojového strediska, prejsť si vybrané výrobné priestory, ale aj ochutnať výrobky z produkcie závodu.

Aktívnu podporu zamestnávania mladých ľudí poskytuje Nestlé aj inými spôsobmi. S cieľom zvyšovať mieru zapojenia firiem do praktickej prípravy mladých ľudí pre potreby trhu práce iniciovalo Nestlé v roku 2014 vznik Aliancie pre mladých. Ide o neformálne združenie firiem realizujúcich programy pre študentov na získanie prvých praktických skúseností už počas štúdia, resp. po jeho ukončení. Od začiatku iniciatívy v roku 2014 Nestlé spolu so svojimi partnermi vytvorilo viac ako 1100 študijných programov. Počas posledných 3 rokov ponúkli viac ako 215,000 pracovných príležitostí, učňovských programov a stáží.


Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti,
+421 905 913 264, [email protected]


Nestlé Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk