Sort by
Sort by

Nestlé predstavilo širšiu koncepciu aktivít proti plastovému odpadu

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nestlé predstavilo širšiu koncepciu aktivít, ktorými chce splniť záväzok z apríla 2018, ktorým je prechod na plne recyklovateľné alebo znovu použiteľné obaly do roku 2025 s dôrazom na elimináciu plastového odpadu.

Generálny riaditeľ Nestlé Mark Schneider v tejto súvislosti uviedol: „Aj keď presadzujeme recykláciu všade, kde je to možné, samotná recyklácia v boji proti plastovému odpadu nestačí. Skúmame každú možnosť ako znížiť množstvo plastového odpadu. Veríme v potenciál recyklovateľných a kompostovateľných materiálov na báze papiera a bio degradovateľných polymérov, zvlášť tam, kde chýba infraštruktúra na recykláciu. Snažíme sa tiež zapájať spotrebiteľov, našich obchodných partnerov a všetkých zamestnancov Nestlé, aby sme spoločnými silami prispeli k riešeniu tohto problému. Máme záujem byť lídrom v boji proti plastovému odpadu.“

Boj proti plastovému odpadu si vyžaduje koordinovaný prístup. Nestlé sa v nasledujúcom období zameria na realizáciu konkrétnych aktivít v troch definovaných kategóriách, ktorými sú: výskum alternatívnych materiálov, vytváranie bezodpadovej budúcnosti a podpora nového správania.

Výskum alternatívnych materiálov

 • V decembri 2018 Nestlé založilo vlastný Inštitút pre vývoj obalov s cieľom vyvíjať nové, ekologicky udržateľné obalové materiály.
 • Medzi rokmi 2020 a 2025 Nestlé prestane používať všetky plasty, ktoré nie sú recyklovateľné, resp. sú ťažko recyklovateľné a nahradí ich alternatívnymi obalovými materiálmi.
 • Od februára 2019 začne Nestlé postupne nahradzovať plastové slamky inovovanými, vyrobenými z alternatívnych materiálov, napr. z papiera a začne tiež meniť dizajn výrobkov s cieľom znížiť množstvo odpadu.
 • V prvom štvrťroku 2019 začne Nestlé nahrádzať plastový obal výrobku Nesquik papierovým, v druhej polovici roka prebehne rovnaká zmena u obalov tyčiniek YES! a na bezplastové balenie prejdú do roku 2020 tiež Smarties a Milo.
 • Nestlé Waters zvýši podiel recyklátu v PET fľašiach v priemere na 35 % do roku 2025, pričom v USA a v Európe má podiel recyklátu vo fľašiach dosiahnuť až 50 %.
 • Pre regióny, kde nie je rozvinutá infraštruktúra na recykláciu, skúma Nestlé Inštitút pre vývoj obalov nové materiály na báze papiera a rozložiteľných polymérov.
 • Nestlé vytvorilo globálne partnerstvo s Danimer Scientific s cieľom vyvinúť v mori rozložiteľné a recyklovateľné fľaše. Danimer Scientific skúma možnosti, ako vyrábať plastové produkty udržateľným a voči prírode šetrnejším spôsobom.
 • Nestlé zároveň vytvorilo partnerstvo s PureCycle Technologie za účelom výroby recyklovaného polypropylénu pre potravinárske účely. Ten sa používa na balenie potravín na táckach, téglikoch, miskách či fľašiach.


Vytváranie bezodpadovej budúcnosti

 • Nad rámec uvedených záväzkov a aktivít má Nestlé dlhodobú ambíciu zabrániť vyhadzovaniu plastov do prírody. To pomôže zamedziť hromadeniu plastového odpadu v prírode a dosiahnuť plastovú neutralitu.
 • Plastový odpad v oceánoch spôsobuje vážne environmentálne škody v Indonézii a ďalších krajinách Juhovýchodnej Ázie. Nestlé sa ako prvá potravinárska spoločnosť pripojila k iniciatíve Project STOP, ktorá bola spustená v Indonézii v roku 2017 a ktorej cieľom je obmedziť prenikaniu plastového odpadu do oceánov vytváraním udržateľných a nízko nákladových odpadových systémov v uvedenom regióne.


Podpora nového správania

Boj proti plastovému odpadu si vyžaduje zmenu chovania každého z nás. Nestlé je odhodlané ísť príkladom a dosiahnuť zásadné a dlhodobé zmeny správania.

 • Nestlé vo svete odstráni zo svojich 4 200 prevádzok jednorazové plasty, ktoré nie sú recyklovateľné a nahradí ich buď recyklovateľnými alebo znovu použiteľnými materiálmi a vybavením. Pre recyklovateľné odpady zabezpečí separovaný zber a správne nakladanie s jednotlivými druhmi odpadu.
 • Zamestnanci Nestlé na celom svete sa zapoja do dobrovoľníckych projektov zameraných na odstraňovanie odpadu z prírody a pobrežia. Riešenie problémov s plastovým odpadom a snaha o nulovou environmentálnu stopu podnikania Nestlé je integrálnou súčasťou záväzkov spoločnosti vytvárať zdieľané hodnoty pre akcionárov aj spoločnosť. Nestlé je pripravené zrýchliť implementáciu aktivít v boji proti plastovému odpadu a verejne o ich priebehu informovať.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu, [email protected], +420 724 420 148