Sort by
Sort by

Nestlé pokročilo v zavádzadní udržateľných obalov

Nestlé pokročilo v zavádzadní udržateľných obalov
Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Nestlé dnes predstavilo úspešné projekty z oblasti udržateľného balenia. Spoločnosť rozšírila testovanie bezobalového predaja výrobkov zo Švajčiarska do Francúzska a Čile, zdvojnásobila využívanie recyklovaného PET pri balení vody, uviedla na trh nový rad kapsulí Nespresso vyrobených z 80 % z recyklovaného hliníka alebo vyvinula nový recyklovateľný papierový materiál na balenie bujónov. V Českej republike zasa rozširuje výrobu tyčiniek YES! balených do papiera, redukuje kombinované obaly a stenčuje balenie, čo v konečnom dôsledku ušetrí v ČR a SR až 50 ton plastov ročne.

Spoločnosť Nestlé rozširuje aktivity tak, aby všetky jej obaly do roku 2025 boli recyklovateľné alebo opätovne použiteľné a aby v rovnakom období znížila používanie nových plastov o jednu tretinu. V súčasnej dobe je recyklovateľných alebo znovu použiteľných 87 % jej obalov. Aktuálne plánuje investíciu vo výške 30 mil. USD (25,3 mil. eur) na podporu vývoja recyklovaných obalových materiálov vhodných pre potravinárstvo v USA, zavádza nový, opakovane plniteľný systém na potravu pre domáce zvieratá v Čile a nasadzuje do výroby nové obaly na báze papiera..

"Nestlé ako najväčšia potravinárska firma na svete pristupuje k plneniu záväzkov znižovania plastového odpadu so všetkou vážnosťou. Chceme využiť naše know-how a náš dosah na riešenie problému plastového odpadu všade, kde pôsobíme. Pokračujeme v transformácii nášho balenia, máme prvé pozitívne výsledky v Česku, na Slovensku i vo svete, ale vieme, že nás ešte čaká veľa práce," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.

Hoci COVID-19 spôsobil vážne zmeny po celom svete, záväzok spoločnosti na udržateľné balenie zostáva rovnaký. Nestlé naďalej zohráva vedúcu úlohu pri riešení problému znečistenia plastmi, pričom rozvíja aktivity v troch pilieroch predstavených v januári 2019:

Pilier 1: Vývoj nových obalov:

 • Prechod na recyklovateľné papierové obaly v rôznych kategóriách, napr. tyčinky YES! vyrábané v Českej republike, Smarties vo Veľkej Británii alebo Maggi bujóny vo Francúzsku.
 • Detská výživa Gerber používa ako prvá svojho druhu obal z mono materiálu, čo výrazne zjednodušuje jeho recyklovateľnosť.
 • Značka Nespresso predstavila nové kapsule vyrobené z 80 % z recyklovaného hliníka, čo je dôležitým krokom k dosiahnutiu cirkularity.
 • Divízia Nestlé Waters zdvojnásobila množstvo použitého rPET od roku 2019 v celom portfóliu neperlivej vody v USA a zvýšila jeho obsah v PET fľašiach na 16,5 %.


Pilier 2: Vytváranie bezodpadovej budúcnosti:

 • Nestlé rozširuje využívanie opakovane použiteľných a znovu naplniteľných systémov pri rozpustných kávach a potrave pre domácich miláčikov. Spolupracuje pri tom aj s českým start-upom MIWA, ktorého riešenie Nestlé úspešne otestovalo vo svojich predajniach vo Švajčiarsku.
 • V auguste 2020 dosiahlo Nestlé plastovú neutralitu na Filipínach. . To znamená, že Nestlé zozbieralo a spoločne spracovalo také množstvo plastového odpadu, ktoré je adekvátne plastovému baleniu novo predaných výrobkov.
 • Projektom STOP Nestlé pomáha vytvárať udržateľný systém nakladania s odpadmi v Indonézii a obmedzovať znečistenie oceánov plastmi.
 • V Austrálii spustilo Nestlé pilotný projekt zberu, triedenia a spracovania mäkkých plastov.
 • Nestlé podporuje zavedenie cenovo dostupných a účinných povinných systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Identifikovalo 20 krajín, v ktorých sa tvorí 50 % plastového odpadu spoločnosti a v ktorých bude systematicky pracovať na zvýšení miery recyklácie a zlepšení infraštruktúry pre nakladanie s odpadmi.


Pilier 3: Podpora nového správania:

 • Spoločnosť Nestlé vytvorila mobilnú aplikáciu, ktorá pomáha spotrebiteľom v Taliansku správne triediť odpad. Podobnú aplikáciu ponúkne Nestlé čoskoro tiež spotrebiteľom v Česku a na Slovensku.
 • Nescafé Dolce Gusto spustilo spotrebiteľskú vzdelávaciu kampaň na podporu recyklácie v Nemecku a v Mexiku.
 • Nestlé presadzuje zmenu správania prostredníctvom školských programov, ako napr. prostredníctvom projektu EKOROK, ktorý dlhodobo realizuje na Slovensku.
 • Nový vzdelávací program o obaloch Nestlé ponúkne svojim viac ako 290 000 zamestnancom, aby urýchlilo zmenu správania a pomohlo splniť ciele v oblasti obalov.
 • Cez pilotné programy opakovane naplniteľných a novu použiteľných obalových riešení Algramo (Chile), MIWA (Švajčiarsko) a Loop (Francúzsko) ponúka Nestlé spotrebiteľom nový zážitok z nakupovania.


Spoločnosť ďalej oznámila, že bude hľadať a podporovať inovatívne riešenia prostredníctvom ocenenia Nestlé Creating Shared Value (CSV) Prize, ktorého nový ročník začína 30. septembra 2020. Nestlé v spolupráci s neziskovou organizáciou Ashoka rozdelí 250 000 CHF (viac ako 230 000 eur) v grantoch na podporu zásadných inovácií v oblastiach, ako sú alternatívne distribučné systémy a nové riešenia na obmedzenie plastového odpadu.

Vývoj a testovanie nových obalových materiálov ohľaduplnejších k životnému prostrediu riadi Nestlé Inštitút obalových vied (Nestlé Institute of Packaging Sciences), prvý svojho druhu v potravinárskom priemysle. V Inštitúte pracuje približne 50 vedcov, ktorí vykonávajú špičkový výskum obalových riešení, aby zaistili bezpečnosť a použiteľnosť nových materiálov. K úspešným výsledkom sa radia nové naplniteľné alebo opakovane použiteľné systémy, zjednodušené materiály, papierové obaly s účinnou ochrannou vrstvou a zapracovanie recyklátu do obalov Nestlé. Inštitút úzko spolupracuje s viac ako 180 odborníkmi na obaly z globálnej siete výskumu a vývoja Nestlé, rovnako ako s externými výskumnými inštitúciami, start-upmi a dodávateľmi. Nestlé bude aj naďalej vyvíjať alternatívne obalové materiály a nové distribučné systémy, investovať do infraštruktúry a spolupracovať so spotrebiteľmi, aby pomohlo vyriešiť problém plastového odpadu.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu,
+420 724 420 148, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí a ich domácich miláčikov. Jedná sa o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku Nestlé v závode Carpathia Prievidza vyrába široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode TIVALL Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok