Sort by
Sort by

Nestlé predstavilo žiakom program duálneho vzdelávania v Prievidzi

Späť na Tlačové Správy

Od 20. do 24. novembra 2017 organizovala Európska komisia už po druhý krát Európsky týždeň odborného vzdelávania (EU Vocational Skills Week). Iniciatíva je zameraná na popularizáciu učňovských a stážistických programov, ktoré pod odborným dohľadom firiem pripravujú mladých ľudí na trhom žiadané pracovné pozície. Aliancia pre mladých, ktorej vznik iniciovalo Nestlé v roku 2014, podporila túto udalosť  viac než 30 podujatiami v 23 krajinách naprieč Európou. Na Slovensku Nestlé otvorilo brány svojho výrobného závodu v Prievidzi a pozvalo na exkurziu žiakov posledných ročníkov prievidzských škôl. Cieľom podujatia bolo ukázať žiakom výrobný proces a predstaviť vlastný program duálneho vzdelávania.

Program pre približne 100 detí zo 6 základných škôl začal v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb na Nábreží J. Kalinčiaka, s ktorou Nestlé spolupracuje na programe duálneho vzdelávania. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o Nestlé a o možnostiach vzdelávania na SOŠ. Následne sa presunuli do závodu.

Hlavným bodom programu bola prehliadka priestorov budovy polievkárne – výrobných liniek a miestností slúžiacich na prípravu surovín. V rámci sprievodného programu sa žiaci od Dagmar Spiškovej, manažérky aplikačnej skupiny závodu Nestlé v Prievidzi, dozvedeli, ako vznikajú výrobky a ako sa vyvíjajú receptúry. V degustačnej miestnosti na oddelení kvality mali žiaci pripravenú ochutnávku polievok, bujónov a cestovín vyrábaných v závode. Súčasťou programu bola vedomostná súťaž o Nestlé a programe duálneho vzdelávania.
Pozvanie na prehliadku závodu prijala aj Katarína Macháčková, primátorka Prievidze, Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a zástupkyne SOŠ Obchodu a služieb. Po krátkom stretnutí s generálnym riaditeľom Nestlé Česko a Slovensko Torbenom Emborgom sa pripojili k skupine žiakov a absolvovali časť programu s nimi.

Zamestnávaniu mladých ľudí venuje Nestlé osobitnú pozornosť. Relatívne vysoká nezamestnanosť mladých a ich nedostatočná pripravenosť na potreby trhu práce sú celospoločenskými problémami, ktoré politici nedokážu vyriešiť bez aktívnej podpory podnikateľského sektoru. Uvedomujúc si túto skutočnosť, Nestlé pred štyrmi rokmi prišlo iniciatívou Nestlé Needs YOUth, v rámci ktorej chce do roku 2020 ponúknuť v Európe a susediacich regiónoch 35 000 pracovných príležitostí pre mladých ľudí. Nie je to nesplniteľný cieľ, nakoľko v uplynulých rokoch spoločnosť poskytla šancu získať praktické skúsenosti už 32 000 mladým Európanom,“ hovorí Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko.

Súčasťou iniciatívy Nestlé Needs YOUth sú vlastné programy duálneho vzdelávania. Závod Nestlé v Prievidzi a Stredná odborná škola obchodu a služieb v roku 2015 otvorili učebný odbor v duálnom vzdelávaní. Aktuálne sa v učňovskom programe "Pracovník v potravinárstve" pripravuje na budúce povolanie 28 žiakov. Žiaci venujú 40 % času teoretickej výučbe a 60 % tvorí praktická časť priamo v závode Prievidza na výrobných linkách. V tomto roku z programu vzídu prví absolventi s výučným listom.

S cieľom zvyšovať mieru zapojenia firiem do praktickej prípravy mladých ľudí pre potreby trhu práce iniciovalo Nestlé v roku 2014 vznik Aliancie pre mladých – neformálneho združenia firiem realizujúcich rôzne programy na získanie prvých praktických skúseností počas štúdia alebo po jeho ukončení. Členovia Aliancie, ktorých je v celej Európe viac než 200, doteraz vytvorili až 760 schém duálneho vzdelávania, ktoré kombinujú teoretickú výučbu s pracovnou praxou. Za posledné dva roky poskytli mladým ľuďom 90 000 pracovných a vzdelávacích príležitostí. Na Slovensku má Aliancia 24 členov.

Kontakt pre médiá:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112

Tlačová správa