Sort by
Sort by

Nestlé generálnym sponzorom majstrovstiev detí z detských domovov

Späť na Tlačové Správy

Nestlé bolo už po deviaty raz generálnym sponzorom Celoslovenských športových hier detí z detských domovov, ktoré vyvrcholili záverečnými disciplínami v Čilistove dňa 14. 6. 2017. Putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR tento rok získal Detský domov Kolárovo. Majstrovstvá každoročne organizujú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Deti z detských domovov z celého Slovenska súťažili vo vybraných súťažných disciplínach - v atletike (behu na 60 m, 100 m, 300, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m), vo futbale, volejbale a stolnom tenise. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, ktoré často, a to nielen deťom z detských domovov, chýbajú.

V základných kolách sa do projektu v SR zapojilo 720 detí, v celoslovenskom kole súťažilo 350 detí z 48 detských domovov. Najlepší mladí športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v septembri 2017 v Maďarsku za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska.

 Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k podujatiu povedal: ,,Spoločnosť Nestlé Slovensko dlhodobo podporuje aktivity vedúce k zdravému životnému štýlu. K jeho základným atribútom patria, okrem stravovania, predovšetkým šport a pohybové aktivity. Je dôležité podchytiť mládež už v útlom veku. Športové aktivity sú základom pre budovanie pohybových zručností, rozvíjajú vytrvalosť a zodpovedný prístup k povinnostiam, čo vedie v dospelosti k ľahšiemu zaradeniu do spoločnosti a uplatneniu sa na trhu práce. Sme radi, že môžeme aj týmto spôsobom pomôcť k rozvoju zručností a schopností detí z detských domovov.“

 „Podujatie je u detí mimoriadne obľúbené,“ hovorí Mária Soboličová zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Zároveň dodáva: „Počas súťaží a vo voľnom čase deti nadväzujú priateľstvá, rozvíjajú svoju motiváciu a vôľu a v mnohých sa ukáže húževnatosť a chuť prekonávať prekážky. Každý rok ukazujú záujem ďalej zlepšovať a pracovať na sebe, čo sa im v mnohých prípadoch aj darí. Potenciál našich detí je veľmi veľký, len si potrebujú začať veriť a vážiť si samého seba.
Kontakt pre médiá:

Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112

Tlačová správa