Sort by
Sort by

Nestlé chce do roku 2025 len recyklovateľné a opätovne použiteľné obaly

Späť na Tlačové Správy

Nestlé dnes oznámilo ambíciu dosiahnuť, aby do roku 2025 boli všetky použité obaly recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Cieľom je, aby žiadne obaly, vrátane plastov, nekončili ako odpad na skládkach. Na Slovensku Nestlé v plnení tohto cieľa už výrazne pokročilo. Od roku 2013 nekončí žiadny odpad z výroby na skládke a je buď recyklovaný (90 %) alebo energeticky zužitkovaný (10 %). Nestlé sa tiež aktívne podieľa na budovaní lokálneho systému triedenia a recyklácie odpadov prostredníctvom spoločnosti ENVI - PAK. V roku 2017 tak spoločnosť na Slovensku prispela k zníženiu emisií CO2 o 1 327 ton.

Nestlé chce pomôcť, aby obalové materiály nekončili ako odpad v moriach, oceánoch a riekach.

Generálny riaditeľ Nestlé S.A., Mark Schneider, hovorí: „Plastový odpad patrí k najzávažnejším problémom, ktorým dnes svet v oblasti environmentálnej udržateľnosti čelí. Chceme nájsť riešenie na zabezpečenie zníženia odpadu, jeho opakované použitie a recykláciu. Našou ambíciou je dosiahnuť 100 % recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov do roku 2025.“

Nestlé sa celosvetovo zameriava na 3 kľúčové oblasti: elimináciu nerecyklovateľných plastov; podporu používania lepšie recyklovateľných plastov a elimináciu alebo zníženie používania kombinovaných obalových materiálov.

Nestlé si uvedomuje potrebu rozvoja cirkulárnej ekonomiky a preto chce:

• zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní dobre fungujúcich systémov zberu, triedenia a recyklácie vo všetkých krajinách, v ktorých Nestlé podniká;
• spolupracovať s obchodnými partnermi a profesijnými organizáciami na vývoji obalových riešení redukujúcich používanie plastov, uľahčujúcich recykláciu a rozvíjajúcich nové spôsoby eliminácie plastového odpadu;
• uvádzať na plastových obaloch informácie o recyklácii, aby s nimi mohli spotrebitelia správne nakladať;
• zvyšovať podiel recyklovaných plastov vo svojich obaloch, vrátane ich 25% podielu v PET fľašiach v Európe do roku 2025 a tým podporiť trh s recyklovanými plastmi.

Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o.,
e-mail: [email protected], tel.: +421 907 706 112

Tlačová správa