Sort by
Sort by

Na Športových majstrovstvách s Nestlé 2016 súťažilo 362 detí

Späť na Tlačové Správy
Praha,

V piatok 3. júna 2016 sa v Bratislave konal 26. ročník športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2016. Podujatie organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Nestlé Slovensko bolo už po ôsmy raz generálnym sponzorom majstrovstiev. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Deti súťažili v areáli atletického štadióna Mladá Garda v  atletických disciplínach, futbale, volejbale a stolnom tenise. V základných kolách sa do tohto projektu v SR zapojilo 753 detí z detských domovov, v celoslovenskom kole súťažilo 362 detí z 52 detských domovov. Najlepší športovci reprezentovali Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnili 11. júna 2016 na rovnakom mieste za účasti súťažiacich z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska.

,,Spoločnosť Nestlé sa popri podnikaní intenzívne snaží o šírenie princípov zdravia, správnej výživy a vyváženého životného štýlu a šport vnímame ako prirodzenú súčasť týchto aktivít. Aj preto dlhodobo podporujeme športové aktivity detí a mládeže a sme presvedčení, že športovanie podporuje rozvoj vytrvalosti, húževnatosti, a svedomitého prístupu detí k povinnostiam. Sme radi, že môžeme prispieť k rozvoju schopností a pohybových zručností detí z detských domovov. Šport im pomáha prekonávať aj to, že sú v živote do istej miery sociálne znevýhodnené,“ povedal manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina.
Mária Soboličová zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar o športových majstrovstvách povedala: „Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Na hrách sa stretli deti z detských domovov z celého Slovenska a súťažili vo vybraných súťažných disciplínach. Boli veľmi motivované, pretože mali možnosť postúpiť z kraja do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie. Deťom z detských domovov často chýbajú vôľové vlastnosti, akými sú napríklad cieľavedomosť a súťaživosť. Majstrovstvá im dávajú príležitosť si tieto vlastnosti zveľaďovať. Vážime si dlhodobú podporu firmy Nestlé. So spoločnosťou detí z detských domovov Úsmev ako dar spolupracuje od roku 2003 a  okrem športových hier každoročne podporuje aj vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar.“

Kontakt pre médiá:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected], +420 602 217 129

 

 

 Tlačová správa