Sort by
Sort by

Jubilejný 15. ročník EKOROKu s Nestlé

Späť na Tlačové Správy
Prievidza,

Už po 15-krát sa v Prievidzi realizoval environmentálny vzdelávací projekt EKOROK s Nestlé. Zapojilo sa do neho približne 3000 detí z piatich základných škôl a dvoch základných škôl s materskou školou v Prievidzi. V školskom roku 2017/2018 sa žiaci venovali téme "Zachráňme...". Každá škola si vybrala aktivity podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii a elektrospotrebičov, deti čistili prírodu od odpadkov, sadili stromčeky, zisťovali, ako využiť odpadový materiál, či ako žijú ohrozené druhy zvierat.

Záverečné vyhodnotenie celoročného projektu EKOROK s Nestlé sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme v piatok 20. 4. 2018 na Námestí Slobody v Prievidzi. Žiaci predstavili svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré realizovali počas školského roku. Vytvorili ich s pomocou svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácia bola doplnená tanečnými a speváckymi vystúpeniami detí.

 „Dlhodobým cieľom projektu je zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, hlavne vo svojom okolí, a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít,“ hovorí Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko. „Nestlé je vedúcou svetovou firmou v potravinárskom priemysle a zodpovedný prístup k životnému prostrediu je pre nás strategicky dôležitý. Projekt EKOROK zapadá do našej filozofie a sme veľmi radi, že stojíme pri ňom od samého začiatku,“ dodáva Kičina.

Podľa severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov a vytriedených 100 ton papiera zachráni približne 1 hektár storočného lesa. Keďže deti spolu vyzbierali 51,2 tony starého papiera, zachránili tým približne 870 stromov.

„Veľmi oceňujem prístup firmy Nestlé, ktorá má v našom meste výrobný závod. Už 15 rokov, čiže od vzniku EKOROKU, podporuje toho najvýznamnejšie environmentálne podujatie nášho mesta,“ hovorí primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a dodáva: „EKOROK odchoval za tie roky tisíce zanietených mladých ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k životnému prostrediu, mestu a komunite v ktorej žijú. Ovzdušie nášho mesta je ťažko skúšané priemyselnou výrobou v neďalekých Novákoch, ktorú nevieme zásadnejšie ovplyvniť. O to viac si ceníme, že to, čo je v našich silách, v silách našich detí a čo sa dá urobiť pre lepšie životné prostredie, aj robíme. Dúfame, že overená spolupráca s Nestlé bude úspešne pokračovať aj  v budúcnosti a že táto firma bude naďalej významným atraktívnym zamestnávateľom i podporovateľom aktivít miestnej komunity.“

Nestlé sa cielene snaží znižovať environmentálnu stopu svojho podnikania. Vo svojom závode v Prievidzi od roku 2013 úspešne znižuje spotrebu vody a energií vo výrobe. Znižuje tiež produkciu CO2 a minulý rok začal prievidzský závod odoberať elektrinu výlučne z obnoviteľných zdrojov. Odpad z výroby spoločnosť neskládkuje, ale recykluje alebo energeticky zužitkováva. Najnovšou environmentálnou ambíciou Nestlé je prechod na recyklovateľné alebo znovu použiteľné obaly výrobkov do roku 2025.

Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o.
e-mail: [email protected], tel.: +421 907 706 112

Tlačová správa