Sort by
Sort by

Enviroprojekt EKOROK s Nestlé v Prievidzi má za sebou 13. ročník

Späť na Tlačové Správy
Prievidza,
EKOROK s NESTLÉ 2016 – ekologické diela a skrášľovanie školských areálov

 „Vitalita školských záhrad“ bola témou trinásteho ročníka environmentálneho projektu EKOROK s NESTLÉ. Zapojilo sa doň 2500 detí z prievidzských základných a materských škôl a výsledky ich snaženia si mohla verejnosť prezrieť počas slávnostného galaprogramu, ktorý sa konal na Námestí slobody v Prievidzi 22. apríla 2016 ako súčasť osláv Dňa Zeme v tomto meste.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Tradícia 13 rokov Ekoroku je spätá s tisíckami detí. Z prvých nadšencov z radov žiakov venujúcich sa Ekoroku sú už rodičia, ktorých deti začínajú chodiť do rovnakých škôl a učitelia aj ich vedú k ochrane životného prostredia. Chcem sa poďakovať firme Nestlé za jej finančnú podporu a aktívny prístup k realizácii tohto jedinečného projektu. Táto spoločnosť je príkladom zodpovednej firmy a eticky podnikajúcej spoločnosti a inšpiruje aj ďalších výrobcov k zodpovednosti voči regiónu, kde pôsobia.“

Samotný projekt pozostával z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu a zo záverečnej prezentácie na Dni Zeme.

Spoločne so zástupcami mesta a pedagógov sa Nestlé už 13 rokov podieľa na vzniku a rozvoji tradície, ktorá zaväzuje. Areály prievidzských škôl sú čistejšie a upravenejšie ako v minulosti. Čo je však najdôležitejšie – tisícky mladých ľudí si osvojili správne zásady vzťahu k životnému prostrediu a naučili sa aktívne konať v prospech svojej komunity. Zdieľame tak všetci tie isté zásady - byť zodpovednými k svojmu okoliu, k prostrediu v ktorom žijeme, k mestu v ktorom pôsobíme,“ hovorí Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Dlhodobým cieľom projektu je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom okolí. Žiakom sa počas školského roka podarilo zrealizovať množstvo užitočných environmentálnych aktivít. Patrili k nim čistenie okolia školy, návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta a náučné chodníky, vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova a spoznávanie prírody. Okrem toho sa žiaci venovali aj zberu odpadu. Spolu vyzbierali 93 ton papiera, čím zachránili 740 stromov. 

Podporené projekty 13. ročníka EKOROKA s NESTLÉ:

  • Príroda - magistra vitae – ZŠ Mariánska ul., Prievidza
  • Živá príroda - naša učebnica – ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza
     
     

Kontakt pre médiá:

Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected],  +421 907 706 112

JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected], +420 602 217 129 

Tlačová správa