Sort by
Sort by

EKOROK s Nestlé ukázal prievidzským deťom ako chrániť les

Späť na Tlačové Správy
Prievidza,

Pri príležitosti Dňa Zeme sa dnes na Námestí slobody v Prievidzi uskutočnila záverečná prezentácia environmentálneho  vzdelávacieho projektu EKOROK s Nestlé. Témou 16. ročníka bola Oslava lesa. Zapojilo sa do neho približne 3 000 detí zo siedmych základných škôl v Prievidzi. Okrem vzdelávania o ochrane lesa deti počas školského roka vykonávali aj iné environmentálne aktivity, ako pozorovanie prírody, sadenie stromčekov, čistenie okolia a zber odpadov.

„Považujeme za česť, že v spolupráci s mestom Prievidza môžeme už 16 rokov spoločne budovať environmentálne povedomie detí materských  a základných škôl v Prievidzi. Zakladatelia tejto ojedinelej tradície si zaslúžia uznanie za to, že iniciovali jej vznik  a vymysleli celý koncept projektu. Vďaka  nemu  je zabezpečená kontinuita výchovy k zdravému životnému prostrediu detí a ich rodičov,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko. Zároveň dodáva: „Nestlé je vedúcou svetovou potravinárskou firmou s prepracovanou stratégiou v environmentálnej oblasti s osobitným dôrazom na ochranu vody a boj proti plastovému odpadu. Budeme radi, ak tieto aktivity pretrvajú aj ďalšie roky a vzdelané deti budú žiť v zdravom prostredí.“

Cieľom projektu EKOROK s Nestlé je prehĺbiť záujem detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia, posilniť vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a realizovať aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní mesta Prievidza.

Súčasťou záverečnej prezentácie bol sprievod detí v kostýmoch s lesnou tematikou. Na námestí boli stánky organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody, ktoré si pre deti pripravili rôzne výstavy, interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne. Deti sa učili ako sadiť kvety, vyrobiť búdku, či spoznať stopy zvierat. Novinkou bolo premietanie ekofilmu Nesmrteľný les a beseda s jeho autorom Erikom Balážom. Deti vytvorili Odkaz Zemi a to maľovaním na veľké plátno vystavené na námestí.

V rámci zberových aktivít žiaci spolu vyzbierali 51 588 kg starého papiera, čím zachránili 877 stromov. Okrem toho ZŠ Malonecpalská vyzbierala 199 starých mobilov. V časti projektu s názvom Zelený nápad školy revitalizovali a obnovovali priestory svojho  areálu. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola dostali finančnú podporu na ich realizáciu. O svojich environmentálnych aktivitách informovali všetky školy prostredníctvo svojich internetových stránok.

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Môžeme byť hrdí na to, že tento ojedinelý projekt, za účasti firmy Nestlé i mesta Prievidza, má  takú dlhú tradíciu. Na programe odrástla celá jedna generácia. Tieto deti si uvedomujú, že čistý vzduch, priezračná voda, či zdravý les plný zvierat  nie sú samozrejmosťou a že aj oni sami môžu prispieť k tomu, aby žili zdravšie a krajšie. Poďakovanie patrí predovšetkým pedagógom, ktorí tieto deti vedú.  V neposlednom rade patrí  i firme Nestlé, ktorá má v našom meste výrobný závod a ktorá tieto projekty financuje. Ukazuje tak, že je zodpovednou firmou, ktorá prináša ľuďom nielen prácu, ale zdieľa s nimi aj rovnaké hodnoty trvalo udržateľného rozvoja.“

Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu, [email protected], +421 907 706 112