Sort by
Sort by

EKOROK s Nestlé 2017 – tentoraz o živote pod lupou

Späť na Tlačové Správy

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 21. 4. 2017 uskutočnila v Prievidzi v priestoroch Centra voľného času Spektrum záverečná prezentácia a vyhodnotenie celoročného projektu EKOROK s Nestlé. Projekt už 14. rok realizuje mesto Prievidza s finančnou podporou od spoločnosti Nestlé Slovensko. V školskom roku 2016/2017 mal projekt názov „Život pod lupou“. Zapojilo sa do neho takmer 3000 detí zo 7 základných a 2 materských škôl z Prievidze.

Dlhodobým cieľom EKOROKu s Nestlé je zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, najmä vo svojom okolí, a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít.
Projekt pozostával z troch častí. V prvej časti s názvom Zelený nápad realizovali 2 vybrané základné školy a 1 materská škola na základe svojho vlastného návrhu revitalizáciu okolia alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku vyhrali projekty „Zelená učebňa 2 – Vtáčikovo“ – ZŠ Ul. Rastislavova,  „Park plný energie“ – ZŠ Ul. Energetikov a projekt MŠ Nábrežie sv. Cyrila.

Druhou časťou, nazvanou Ekoinfo, bola realizácia rôznych aktivít zameraných na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa školy zamerali na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, čistenie prírody a zberové aktivity. Sedem škôl spolu vyzbieralo 76 ton starého papiera, ktorým možno nahradiť celulózu z 1 289 stromov.

Treťou časťou bolo vyhodnotenie a prezentácia ekologických aktivít škôl na podujatí organizovanom pri príležitosti Dňa zeme.

„EKOROK sa za 14 rokov stal výstavnou galériou prístupu najmladších Prievidžanov k životnému prostrediu,“ hovorí primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a dodáva: „Zároveň sa stal nezameniteľnou tradíciou, ktorá inšpiruje aj ďalšie mestá a obce na Slovensku, firmy i mladých ľudí, aby sa pridali k nášmu spoločnému úsiliu zachovať našu Zem v dobrom stave aj pre ďalšie generácie. Za tieto možnosti vďačíme aj firme Nestlé, ktorá všetky tieto aktivity podporuje finančne i prístupom svojich manažérov a zamestnancov. Zároveň nás teší, že jej výrobný závod v našom meste dáva prácu stovkám zamestnancov. Zodpovedný prístup aký má Nestlé k nášmu regiónu a zdieľanie spoločných hodnôt, sú hodné nasledovania.“

Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k EKOROKu povedal: ,,Nestlé považuje za prirodzené a dôležité, že sa na Slovensku, a osobitne v regióne, kde má výrobný závod, podieľa na spoločných projektoch s miestnou komunitou. Doterajších 14 ročníkov EKOROKu S Nestlé dokazuje, že ide o dlhodobo udržateľný a užitočný projekt. Výsledkom je nielen čistejšie mesto, ale hlavne angažovaná mladá generácia, ktorej nie je ľahostajné, v akom prostredí žije. To nie je ľahostajné ani našej firme. Zodpovednosť voči svojmu okoliu a životnému prostrediu sú základnými princípmi nášho podnikania. Na EKOROKu si veľmi ceníme, že nestagnuje, ale každý rok prináša niečo nové.“

Kontakt pre médiá:
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, [email protected], +421 907 706 112

Tlačová správa