Sort results by
Sort results by

Ekorok 2013

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Ekologická osveta v Prievidze: vyvrcholil 10. ročník „EKOROKU s NESTLÉ“

Jubilejný 10. ročník „EKOROKU S NESTLÉ“ vyvrcholil 19.4.2013 na Námestí slobody v Prievidzi galaprogramom ku Dňu Zeme. Spoločnosť Nestlé Slovensko, ktorá prevádzkuje v meste závod na výrobu dehydratovaných potravín, je tradične hlavným partnerom akcie. Ide o súčasť celkovej ekologickej starostlivosti Nestlé, pri ktorej sa investičné projekty a procesné postupy vo výrobe a distribúcii, zamerané na znižovanie ekologickej stopy firmy, kombinujú so spoluprácou s mestom pri šírení ekologickej osvety v komunite, kde firma pôsobí.

Žiaci siedmych základných škôl z Prievidze sa verejnosti predstavili so svojimi výtvormi z papierových obalov, PET fliaš, nápojových kartónov a ďalších odpadových materiálov. Celkovým víťazom sa stala ZŠ Šafárika. Do EKOROKU sa zapojilo cca 3 200 detí, ktoré spolu vyzbierali 120 550 kg papiera a zachránili tak 964 stromov. V zbere papiera zvíťazila ZŠ Energetikov s vyzbieranými takmer 84 kg papiera na žiaka.

Tohtoročný jubilejný ročník EKOROKU opäť potvrdil, že táto hravá forma environmentálnej výchovy je pre deti najpríťažlivejšou a radi sa do nej zapájajú. Plní sa tak pôvodný cieľ podujatia, ktorým je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia v miestnej komunite. Okrem tradičných aktivít (zber papiera, smeti preč, ekokaraoke, ekoweb...) bola novinkou v tomto ročníku

EKOKONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA,

ktorá sa konala 4.apríla 2013 v mestskom kultúrnom stredisku. Na Ekokonferenciu si každá škola pripravila prezentáciu, v ktorej zmapovala ekologickú situáciu v najbližšom okolí svojej školy, prípadne sídliska, v ktorom sa nachádza.

Zástupca pri mátorky mesta Ľuboš Maxina na vyhodnotení EKOROKU poďakoval Nestlé za dlhoročnú spoluprácu a uviedol, že Prievidza je hrdá na toto podujatie, ktoré sa stalo jej neoddeliteľnou súčasťou. Za desať rokov sa potvrdilo, že deti z prievidzských škôl majú zodpovedný a pozitívny vzťah k životnému prostrediu, čo je veľmi dobrý základ pre budúcnosť. Ocenil vzájomnú spoluprácu mesta a spoločnosti Nestlé Slovensko a vyjadril nádej, že táto vzájomne prospešná a časom overená spolupráca potrvá aj naďalej.

Kontakt: Ing. Jozef Mokrý, CA manažér, [email protected] +421 465 197 101

Tisková zpráva