Sort by
Sort by

Ekopolis granty 2013

Späť na Tlačové Správy
Praha

8 500 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine

V prvom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko.

Ochrana vody, vodných tokov, studní a prameňov je zatiaľ oblasťou, ktorej sa na Slovensku nevenuje strategicky žiaden program. Zároveň je to téma, ktorá poskytuje široký priestor pre zmysluplné zapojenie neziskových organizácií, škôl, samospráv a ďalších partnerov do zaujímavých aktivít v prospech miestnej komunity.

Nestlé si uvedomuje, že pre nás, ako výrobcu potravín, je zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu podporujeme aktívne organizácie, odborníkov, študentov i širokú komunitu, ktorí sa usilujú o neustále zlepšovanie v tejto oblasti. Voda a jej dostupnosť parí k základným prioritám, na ktoré sa celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt ("Creating Shared Value"). V tomto kontexte tiež vznikol spoločný projekt "Nestlé pre vodu v krajine" s Nadáciou Ekopolis, prostredníctvom ktorého sa snažíme podporiť povedomie o nevyhnutnosti pristupovať k vode ako ku strategicky cennému statku, hrajúcemu významnú úlohu pre ekologickú udržateľnosť na našej planéte,“ upresnila Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Program podporuje malé projekty, ktoré sú zamerané na obnovu studní, studničiek, doplnenie prvkov drobnej architektúry v okolí studní a vodných tokov a podporu udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí. Finančná podpora sa sústreďuje aj na čistenie brehov, nábreží vodných tokov od odpadov a divokých skládok a taktiež revitalizáciu a doplňovanie brehových porastov.

V pilotnom ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur. Projekty budú realizované od júna do konca novembra 2013 a v októbri 2013 sa uskutoční verejný seminár na tému Voda v krajine.

Podporené projekty:

Mesto Prievidza získalo 1 200 eur na revitalizáciu Mestského parku. V projekte ide o vyčistenie brehov rieky Nitry a jazierka v parku, odstránenie odpadkov, čistenie chodníkov od nánosov bahna, osadenie lavičiek s prírodného materiálu a smetných košov.
Vďaka podpore 2 500 eur obnoví mesto Šaľa vrt artézskej studne na ulici Vlčanská, ktorá je v súčasnosti nefunkčná. V nasledujúcich rokoch chce samospráva zabezpečiť odchytávanie vody do zásobníka a jej využívanie počas letných mesiacov na zavlažovanie.
Projekt s názvom Zvolenčania Borovej hore – Borová hora Zvolenčanom je zameraný na vyčistenie bezprostredného okolia travertínového jazierka od odpadu. Mesto Zvolen použije podporu vo výške 1 300 eur aj na osadenie informačných tabúľ, posedenia a smetných košov a tak umožní kvalitnejšie využívanie priestoru obyvateľmi a návštevníkmi.
Na projekt, ktorý sa týka obnovy jednej z troch kedysi veľmi využívaných studní v historickom centre obce Pruské, získala táto obec 2 000 eur. Revitalizácia vodného zdroja bude mať okrem estetickej funkcie aj environmentálny vplyv, a to zníženie prašnosti a zlepšenie mikroklímy.
Obec Bunkovce na dolnom Zemplíne vďaka podpore 1 500 eur spolu s miestnymi dobrovoľníkmi vyčistí a prehĺbi mŕtve rameno miestneho toku. V budúcnosti by chceli vybudovať v tomto území aj obecný rybník.

Viac informácií:
Martin Walter, Corporate Affairs Manager, [email protected], +420 261 322 976

Tisková zpráva