Sort by
Sort by

Bezpečné potraviny sú pre Nestlé najvyššou prioritou

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

V utorok 7. 4. 2015 si pripomíname Svetový deň zdravia. Tohtoročnou témou je bezpečnosť potravín, ktorú spoločnosť Nestlé vníma ako svoju najvyššiu prioritu. Zabezpečuje maximálnu kvalitu, dodržiava medzinárodné štandardy, uskutočňuje kontroly a pravidelné audity na niekoľkých úrovniach.

Výrobky Nestlé sú zárukou najvyššej kvality. Dôraz je kladený na transparentnosť všetkých krokov výroby a spracovateľských procesov. Všetky produkty spĺňajú legislatívne požiadavky. Každý dodávateľ surovín a obalov prechádza opakovane náročným auditom. Suroviny spĺňajú fyzikálno-chemické a mikrobiologické požiadavky,“ hovorí Jana Bártová z technickej divízie.

Spoločnosť Nestlé napĺňa heslo tohtoročného Svetového dňa zdravia „From farm to plate: make food safe‟. Bezpečnosť potravín začína oveľa skôr, než opustia brány závodu. Pri produktoch sú počas výroby priebežne kontrolované dôležité parametre. Pri uvedení šarže výrobkov na trh sa kontrolujú záznamy priebehu výrobného procesu, vrátane senzorického hodnotenia. Všetky výrobné závody Nestlé spĺňajú medzinárodné štandardy na bezpečnosť potravín (ISO 22 000 a TS 22 002-1).

Dôležité je tiež zabezpečenie zdravotne neškodlivých obalov. Všetky materiály musia zodpovedať normám pre kontakt s potravinami a dokonale ich chrániť. Schvaľovací audit sa týka dodávateľov surovín aj obalových materiálov. Okrem kontroly funkčnosti spoločnosť Nestlé dôsledne dodržiava požiadavky na informácie uvádzané na obaloch (najmä dátum minimálnej trvanlivosti či výrobnej šarže, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi).

Bezpečnosť potravín je základnou požiadavkou na všetkých účastníkov potravinárskeho procesu. Od výrobných spoločností cez dopravcov a predajcov po farmárov a poľnohospodárov. Dotýka sa tiež samotných konzumentov. Všetky zložky sa v najvyššej možnej miere zasadzujú o to, aby bola zabezpečená nespochybniteľná bezpečnosť potravín.

Svetový deň zdravia každoročne pripomína dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948. Úlohou osláv je upozorniť na dôležitosť prevencie pred rôznymi chorobami, znižovanie chorobnosti a úmrtnosti. Každý rok je Svetový deň zdravia venovaný aktuálnej téme z oblasti verejného zdravia a prevencie chorôb.


Kontakt pre médiá:
Andrea Brožová, kontakt pre médiá, [email protected], +420 724 420 148
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, [email protected], +420 602 217 129

Tlačová správa