Sort by
Sort by

Aliancia pre mladých!

Šancu zvýšiť si kvalifikáciu dostalo 115 000 mladých Európanov.
Späť na Tlačové Správy

Aliancia pre mladých pod vedením Nestlé prekračuje ciele! Šancu zvýšiť si kvalifikáciu dostalo 115 000 mladých Európanov.
 
Nedostatočná kvalita prípravy na budúce zamestnanie znevýhodňuje mladých na pracovnom trhu. Takmer 66 % mladých má nedostatok možností získať prax pri štúdiu. Aliancia pre mladých túto situáciu rieši už tretí rok. Od roku 2014 v celej Európe zamestnala a preškolila 115 000 mladých ľudí. V rokoch 2017 – 2020 Aliancia svoj záväzok zdvojnásobí. Vytvorí 230 000 príležitostí pre mladých.

„Nesúlad kvality prípravy mladých vzdelávacím systémom s požiadavkami a potrebami zamestnávateľov je natoľko zásadný, že sa do riešenia problému rozhodli zapojiť aj niektoré súkromné spoločnosti,“ hovorí poslankyňa Európskeho parlamentu, Martina Dlabajová. „Príkladom môže byť práve Aliancia pre mladých podporovaná firmou Nestlé. Vážim si jej snahu zvyšovať konkurencieschopnosť mladých ľudí na trhu práce, pretože potrebné prepojenie vzdelávacieho systému s reálnymi potrebami firiem stále chýba.“

Aliancia pre mladých od roku 2014 zamestnala či poskytla tréning 115 000 mladým do 30 rokov. Len Nestlé na Slovensku a v Českej republike poskytlo pracovnú príležitosť a tréning takmer 1 600 mladým. Spoločnosť Nestlé si teraz vytýčila nové ciele na roky 2017 – 2020. Chce zamestnať 360 mladých ľudí do 30 rokov. Ďalším 500 študentom poskytne pracovné skúsenosti prostredníctvom stáží a učňovských programov.

„Mladá generácia je nositeľom budúcej ekonomickej prosperity. Musíme preto podporovať prepojovanie firiem s mladými ľuďmi, ktorí aktívne pracujú na svojom vlastnom rozvoji a neboja sa ani vlastného podnikania. Aliancia pre mladých má práve tento cieľ, a aj preto bude mať vždy moju podporu,“ dodáva Dlabajová.
Na Slovensku a v Českej republike sa do Aliancie pre mladých zapojilo 56 spoločností naprieč odvetviami. Aktívne sa podieľajú na kariérových poradenstvách, stážach a učňovských programoch.

„Výsledky medzi rokmi 2014 – 2016 potvrdili, že Aliancia pre mladých je úspešným projektom. Chceme i naďalej pomáhať mladým ľuďom a ich uplatneniu na pracovnom trhu. Preto do roku 2020 poskytneme 860 mladým ľuďom ďalšie príležitosti získať relevantnú prax,“ hovorí Torben Emborg, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé pre Slovenskú a Českú republiku.  

Kontakt pre médiá: 

Róbert Kičina, kontakt pre médiá v SR, [email protected], tel.: +421 907 706 112
Vratislav Janda, tlačový hovorca pre ČR a SR, [email protected], tel.: +420 2 6132 2976

O iniciatíve Nestlé needs YOUth: www.karieravnestle.sk
O Aliancii pro mladých: www.alianciapremladych.sk

Tisková zpráva