Sort results by
Sort results by

Nestlé: 30 závazků do roku 2020

Späť na Tlačové Správy
Praha,

Vevey, Švýcarsko. 4.4.2013. Mezinárodní centrála Nestlé v dokumentu „Nestlé a společnost: vytváření sdílených hodnot a plnění našich závazků“ *) vyhlásila 30 ambiciózních závazků v oblasti společensky odpovědného a ekologicky udržitelného podnikání. Tyto cíle hodlá splnit nejčastěji v letech 2015/2016, nejpozději do roku 2020. Cíle mají jasně daná kritéria a termíny a pokrývají klíčové prioritní oblasti – výživu, hospodaření s vodou, rozvoj venkova, odpovědné získávání zdrojů, ekologickou udržitelnost a oblast lidských práv.

Generální ředitel Nestlé SA Paul Bulcke k tomu mj. uvedl: „Naše zaměření na tyto oblasti není nové. Naše výkony v této oblasti jsme měřili již řadu let. Co je nového je to, že naše závazky sdílíme navenek, veřejně. Věříme, že nastavením hmatatelných a časově ohraničených cílů, na jejichž plnění můžeme být veřejně tázáni, můžeme ve zvolených oblastech dosáhnout faktického posunu“. Nestlé si uvědomuje, že naše postavení ve společnosti přináší nejen příležitosti, ale také znamená odpovědnost. „Věříme, že naše společnost může být dlouhodobě úspěšná jedině tehdy, pokud současně vytváříme hodnoty i pro společnost … to je to, co máme na mysli, když hovoříme o vytváření sdílených hodnot“, dodal P. Bulcke.

Dokument obsahuje kromě závazků do budoucna i shrnutí výsledků v prioritních oblastech vytváření sdílených hodnot za rok 2012. Zpráva bude předložena i akcionářům Nestlé SA, kteří se sejdou na valné hromadě dne 11.4.2013 v Lausanne.

Výživy se týká celkem 17 závazků, zvl. v oblasti zlepšení výživového složení výrobků, např.:

 • 100% výrobků zaměřených na děti bude do roku 2014 splňovat kritéria tzv. nutričního základu Nestlé pro děti pro sodík, celkové cukry a nasycené tuky
 • do roku 2015 Nestlé sníží obsah celkového cukru v jedné porci dětských snídaňových cereálií na méně než 9gr.
 • u 8 základních plodin provede Nestlé tzv. biofortifikaci například zinkem, železem a vitamíny v rámci projektů výzkumných center Nestlé v Abidjanu a Singapuru a doplní tak do roku 2015 nabídku fortifikovaných potravin na trzích rozvojových zemí
 • do roku 2016 uvede Nestlé výživové a další informace na obalech potravin pomocí tzv. QR kódů
 • do roku 2015 bude na 100% výrobků určených pro děti a pro rodiny stanovena velikost porcí

Hospodaření s vodou, rozvoje venkova, zodpovědného získávání zdrojů a ekologické udržitelnosti se týká celkem 11 závazků, například:

 • již do roku 2015 bude Nestlé získávat 100.000 tun udržitelného kakaa ročně v rámci programu THE COCOA PLAN, dokončí projekt výstavby a modernizace škol v Africe „40 škol za 4 roky“
 • v rámci programu udržitelnosti NESCAFÉ PLAN do roku 2015 bude získávat 180.000 tun kávy ročně přímo od farmářů a do roku 2020 bude distribuovat 220 milionů sazenic kávovníku
 • do roku 2015 sníží ve výrobě spotřebu vody o 40%, emise skleníkových plynů o 35% a spotřebu energie o 25% oproti roku 2005 v přepočtu na tunu hotových výrobků
 • do roku 2015 bude již 10% závodů Nestlé bezodpadových (tj. veškerý odpad bude zužitkován a nebude skládkován)

Oblasti lidských práv se týkají dva komplexní závazky:

 • do roku 2015 bude podnikání Nestlé ve všech významných státech hodnocených jako rizikové dle indexu etického investování FTSE4GOOD podrobeno tzv. vyhodnocení dopadu na lidská práva (dle zásad OSN „UN Global Compact“ a v partnerství s Dánským institutem pro lidská práva) a všichni zaměstnanci projdou příslušným školením
 • Nestlé bude každoročně průběžně uplatňovat zásady svého členství ve Fair Labour Association se zaměřením na odstranění dětské práce, počínaje akčními plány u komodit kakao, lískové oříšky a vanilka a následně u dalších komodit a produkčních zemí.

*) Dokument je k dispozici ke stažení v anglické, španělské, francouzské a německé verzi na http://www.nestle.com/media/newsandfeatures/csv-report-2012 , případně k interaktivnímu prolistování on line na http://storage.nestle.com/Interactive_CSV_2012/index.html

Kontakty: [email protected] tel: +41 21 924 2200, [email protected] tel: +420 261 322 976

Tisková zpráva