Sort by
Sort by

29 000 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine

Späť na Tlačové Správy
Praha,

V druhom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených 14 projektov celkovou sumou 29 000 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko.

Ochrana vody, vodných tokov, studní a prameňov je zatiaľ oblasťou, ktorej sa na Slovensku nevenuje strategicky žiaden program. Zároveň je to téma, ktorá poskytuje široký priestor pre zmysluplné zapojenie neziskových organizácií, škôl, samospráv a ďalších partnerov do zaujímavých aktivít v prospech miestnej komunity.

„Nestlé si uvedomuje, že pre nás, ako výrobcu potravín, je zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu podporujeme aktívny prístup rôznych organizácií, komunít a širokej verejnosti v tejto oblasti. Boli sme veľmi potešení ohlasom na našu grantovú výzvu. Dostali sme viac než 100 žiadostí sa zaujímavými projektmi, čo nám potvrdilo, že hospodárenie s vodou je pre verejnosť naozaj pálčivá téma,“ upresnila Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. „Program kladie dôraz na aktívnu účasť verejnosti a dobrovoľníkov na aktivitách projektu – od etapy plánovania, cez realizáciu až po následnú starostlivosť o vytvorené priestory a prvky. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, a tiež s odborníkmi a miestnymi autoritami,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Program podporuje malé projekty, ktoré sú zamerané na obnovu studní, studničiek, doplnenie prvkov drobnej architektúry v okolí studní a vodných tokov a podporu udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí. Finančná podpora sa sústreďuje aj na čistenie brehov, nábreží vodných tokov od odpadov a divokých skládok a taktiež revitalizáciu a doplňovanie brehových porastov.

„V tomto ročníku programu bolo podporených 14 projekov v celkovej výške 29 000 eur. Realizácia projektov je naplánovaná od marca do októbra 2014,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Medzi zaujímavé žiadosti patril napríklad projekt Bojnického skrášľovacieho spolku na záchranu mokradí v centre Bojníc s veľkou účasťou dobrovoľníkov alebo vybudovanie systému zachytávania dažďovej vody pre mestskú susedskú záhradu v Bratislave. Jednou z niekoľkých podporených škôl je ŠZŠ v Klenovci s komplexným projektom na úsporu vody v škole a vyčistenie potoka opäť so širokým prispením verejnosti. Úspešné mestá zastupuje napríklad mesto Krupina s obnovou prívodu dažďovej vody do miestneho tajchu,“ dopĺňa Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

V pilotnom ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur, ktoré boli realizované od júna do konca novembra 2013. V októbri 2013 sa uskutočnil verejný seminár na tému Voda v krajine.

Viac informácií:
Martina B. Paulíková,
programová manažérka Nadácie Ekopolis,
0949 266 151, [email protected]

Tlačová správa