Sort by
Sort by

Nestlé získalo ocenenie "Empower - no uznaj" za podporu neformálneho vzdelávania mládeže

Späť na Tlačové Správy
Bratislava,

Nestlé Slovensko sa stalo absolútnym víťazom v kategórii zamestnávateľ podporujúci neformálne vzdelávanie mládeže a získalo tak ocenenie „Empower – no uznaj“. Udeľuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže tým zamestnávateľom, ktorí pomáhajú mladým ľuďom reagovať na výzvy doby a uplatniť sa na trhu práce.

"V Nestlé sme vďační za toto ocenenie, ktoré chápeme ako prejav uznania za našu systematickú prácu s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú našu budúcnosť. Vnímame veľmi citlivo potrebu lepšej prípravy mladých ľudí, a preto sa snažíme podať im pomocnú ruku všade tam, kde je to možné. Domnievame sa, že úloha súkromného sektora je v tejto oblasti nezastupiteľná." hovorí Ľubica Novotná, Corporate Affairs Manager, Nestlé Slovensko.

Nestlé si prevzalo ocenenie na konferencii "Empower - no uznaj", na ktorej boli prezentované príklady dobrej praxe, ako aj projekty rozvíjajúce neformálne vzdelávanie prostredníctvom medzisektorovej spolupráce na Slovensku. Nestlé sa súčasne pripojilo k podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zaradilo sa tak medzi 107 doterajších signatárov, medzi ktorými sú mnohé popredné podnikateľské subjekty.

Spoločnosť je dlhodobo aktívna v projektoch na podporu mladých ľudí. Už v roku 2013 vyhlásila celoeurópsky program Nestlé needs YOUth, ktorý bol zameraný na podporu zamestnávania mladých ľudí vo veku do 30 rokov. V roku 2014 sa v podpore mladých spojila s ďalšími firmami a vytvorila Alianciu pre mladých (Alliance for Youth). Cez stáže a tréningy sa snaží rozvíjať tzv. mäkké zručnosti, ale taktiež podnecovať záujem študentov o aktívny prístup k osobnostnému a profesionálnemu kariérnemu rozvoju.

Kontakt pre médiá:
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o.
+421 905 913 264, [email protected]

Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk