Vývoj loga Nestlé

Henri Nestlé bol jedným z prvých švajčiarskych výrobcov ktorý sa rozhodol podporovať svoju značku prostredníctvom loga. Pôvodné logo Nestlé bolo založené na rodinnom erbe. Na ňom bol vyobrazený vták sediaci v hniezde - odkaz na meno Henriho rodiny. „Nest“ znamená totiž v nemčine hniezdo. Henri Nestlé svoj erb pozmenil. Nové logo, na ktorom vtáčia matka kŕmi tri vtáčatá, vyjadroval spojenie medzi Henriho menom a spoločnosťou, ktorá vyrábala dojčenskú výživu. Toto logo začal Henri používať ako ochrannú známku v roku 1868.

I dnes nesú známe vtáčie hniezdo v pozmenenej podobe výrobky spoločnosti Nestlé po celom svete.