Sort by
Sort by

Vývoj loga Nestlé

Henri Nestlé bol jedným z prvých švajčiarskych výrobcov ktorý sa rozhodol podporovať svoju značku prostredníctvom loga. Pôvodné logo Nestlé bolo založené na rodinnom erbe. Na ňom bol vyobrazený vták sediaci v hniezde - odkaz na meno Henriho rodiny. „Nest“ znamená totiž v nemčine hniezdo. Henri Nestlé svoj erb pozmenil. Nové logo, na ktorom vtáčia matka kŕmi tri vtáčatá, vyjadroval spojenie medzi Henriho menom a spoločnosťou, ktorá vyrábala dojčenskú výživu. Toto logo začal Henri používať ako ochrannú známku v roku 1868.

I dnes nesú známe vtáčie hniezdo v pozmenenej podobe výrobky spoločnosti Nestlé po celom svete.

Pôvodný erb

Pôvodní erb rodiny Nestlé.

1868

Henri Nestlé upravil rodinný erb a vytvoril tak prvé logo chránené ochrannou známkou.

1938

Tradičné hniezdo kombinované s názvom spoločnosti Nestlé.

1966

Zjednodušenie loga.

1988

Vtáčia matka už nenesie v zobáku červíka a počet vtačích mláďat sa znížil z troch na dve. Dôvodom týchto zmien bola na jednej strane snaha lepšie vyjadriť predmet podnikania spoločnosti, ktoré sa rozšírilo i za hranice výživy, a taktiež reakcie na zmeny vo veľkosti priemernej modernej rodiny.

1995

Opätovné zjednodušenie loga.

2015

Nový, čistejšie design tradičného loga bol vyvinutý s ohľadom na moderné technológie. Nové logo je lepšie čitateľné napr. Na chytrých telefónoch.

2016

V roku 2016 si pripomíname 150 rokov spoločnosti Nestlé.

Späť na začiatok